Φιλοσοφία της παιδείας και πολιτική εξουσία στον John Locke και Jean - Jacques Rousseau

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή είναι μία συγκριτική μελέτη της σχέσης πολιτικής και παιδείας στους Locke και Rousseau Οι πολιτικές τους θεωρίες αποτελούν διαμόρφωση ενός νέου τύπου πολιτικής εξουσίας στη βάση των νέων ιδεολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων των αρχών της νεωτερικότητας. Η ικανότητα του ανθρώπου να αναστέλλει τις άλογες επιθυμίες (Αναστολή) συνδέει την πολιτική θεωρία με τη φιλοσοφία της παιδείας του Locke. Η γενική βούληση συνδέει την πολιτική θεωρία του Rousseau με τις προτάσεις του για τη δημόσια εκπαίδευση. Η λοκιανή πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί την παιδευτική εργασία ανεξάρτητων ιδιωτικών φορέων. Από την άλλη πλευρά, ο Κυρίαρχος στον Rousseau έχει τόσο διοικητικές όσο και παιδευτικές λειτουργίες να επιτελέσει. Η φιλοσοφία της παιδείας και η πολιτική φιλοσοφία των δύο φιλοσόφων εδραιώνονται στην πραγματικότητα πάνω στη φιλοσοφική τους ανθρωπολογία. Ο λοκιανός άνθρωπος-αστός έχει μία εργασιακή ηθική ως κέντρο της ζωής του, ενώ ο ρουσσωικός άνθρωπος-πολίτης ενός ανανεω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is a comparative research of the relation between politics and education in Locke and Rousseau. Their political theories constitute the making of a new governmental form on the grounds of the new ideological, economical, and social features of early modernity. Man’s ability to suspend irrational desires (Suspension) connects the political theory with the philosophy of education in Locke. The general will connects the political theory of Rousseau with his proposals about public education. Locke’s Sovereign uses the educational work of independent private agents. On the other hand, Rousseau’s Sovereign has both administrative and educational functions to accomplish. Both philosophers’ political and educational theories are actually based on their philosophical anthropology. The lockean bourgeois-man has at his core the work-ethic and the rousseauian republican citizen-man has at his core the political participation and political virtue. Our main perspective is the ideal types ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37537
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37537
ND
37537
Εναλλακτικός τίτλος
Philosophy of education and political authority in John Locke and Jean-Jacques Rousseau
Συγγραφέας
Τσαμπάζης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Παρασκευάς)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πλάγγεσης Ιωάννης
Παρισάκη Θεόπη
Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Καλοκαιρινού Ελένη
Καραβάκου Βασιλική
Δημόπουλος Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Αυθεντικότητα; Αυτάρκεια; Εθισμός; Εργατικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
456 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)