Φασματοφωτομετρικός μικροπροσδιορισμός σιδήρου και κοβαλτίου με κυανέρυθρη ν-οξίνη αλιζαρίνη σε φυτικά και ζωικά δείγματα

Περίληψη

Ο σίδηρος είναι το έκτο αφθονότερο στοιχείο στον κόσμο, ενώ αποτελεί περίπουτο 5% του φλοιού της γης, σε αντίθεση με το κοβάλτιο το οποίο αποτελεί μόλις το0,0029%.Ο σίδηρος βρίσκεται στην 4η περίοδο και την 8η ομάδα του περιοδικού πίνακα, μεατομικό αριθμό 26 και ατομική μάζα 55,847. Οι συνήθεις αριθμοί οξείδωσης είναι +2 και+3. Είναι αργυρόλευκο ή γκριζωπό μέταλλο, αρκετά όλκιμο και ελατό, μαλακότερο και απότο αλουμίνιο και μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα, ωστόσο είναι πολύευαίσθητος στην παρουσία οξυγόνου και νερού. Το σημείο ζέσεως του καθαρού σιδήρουείναι 2.862 οC και το σημείο τήξης του είναι 1.538 οC. Τα σημαντικότερα ορυκτάμεταλλεύματα του σιδήρου είναι, ο Μαγνητίτης, ο Αιματίτης, ο Λειμωνίτης, ο Σιδηρίτης καιο Χαμοσίτης. Συνδυάζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά με το χαμηλό κόστος, χάλυβεςκαι διάφορα κράματα σιδήρου, χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτερα στη σύγχρονηβιομηχανία.Ο σίδηρος είναι το πιο άφθονο στοιχείο μετάπτωσης και έχει τους περισσότερουςβιολογικούς ρόλου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Iron is the sixth most abundant element in the world and accounts for about 5% ofthe earth's crust, contrary to cobalt which is only 0.0029%.Iron is in the 4th period and the 8th group of the periodic table, with 26 atomicnumber and 55.847 atomic mass. The usual oxidation numbers are +2 and +3. It is agray-white or grayish metal sufficiently malleable and ductile, softer than aluminum thatcan obtain any desirable shape, however it is very sensitive to the presence of oxygenand water. The boiling point of pure iron is 2,862 °C and the melting point 1,538 °C. Themajor mineral metals of iron are, Magnetite, Hematite, Limonite, Siderite and Chamositis.Combining these features with the low cost, steel and various alloys of iron, is now widelyused in modern industry.In addition, iron is the most abundant transition metal and has the most biologicalroles of any other element. Fe2+ is an essential trace element used by almost all the livingorganisms, while Fe3+ is well absorbed. In the human b ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37424
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37424
ND
37424
Εναλλακτικός τίτλος
Spectrophotometric microdetermination of iron and cobalt using acid alizarin violet-n in plant and animal samples
Συγγραφέας
Παληός, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Δεμερτζής Μαυρουδής
Σταλίκας Κων/νος
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Προδρομίδης Μάμας
Κονιδάρη Κων/να
Νάνος Χρήστος
Σακκάς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ευαίσθητη φασματοφωτομετρία απορρόφησης; Σίδηρος; Κοβάλτιο; Φασματοφωτομετρικό σφάλμα; Αβεβαιότητα διαπερατότητας; Θόρυβος διαπερατότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 189 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)