Η επίδραση της εκπαίδευσης στην αυτοφροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Περίληψη

Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στη συμπεριφορά αυτοφροντίδαςασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και στην ποιότητα ζωής, στα ποσοστάεπανεισαγωγών, στον αριθμό ημερών νοσηλείας και στη θνητότητα.Υλικό - Μέθοδος: Από γενικό νοσοκομείο της Αθήνας, επελέγησαν τυχαία 190 ασθενείς μεκαρδιακή ανεπάρκεια να συμμετάσχουν στη νοσηλευτική παρέμβαση (n=94) ή να λάβουν τησυνήθη θεραπεία (n=96). Η παρέμβαση περιελάμβανε μία συνεδρία εκπαίδευσης απόνοσηλευτή και τη χορήγηση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου. Δεδομένα συνελλέγησαντέσσερις φορές, η μία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (πρώτη) και ακολούθησαν τρειςμεταπειραματικές μετρήσεις στη διάρκεια ενός έτους, στους 3, 6, και 12 μήνες. Η αξιολόγησητης συμπεριφοράς αυτοφροντίδας πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα EHFScBS, ενώ για τηνεκτίμηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MLWHF. Σε ειδικόέντυπο κατεγράφησαν δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά επανεισαγωγών, τον αριθμό ημερώννοσηλείας και τη θνητότητα. Για τη στατιστική ανάλυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: The aim of our study was to evaluate the effect of education on self-care behavior inpatients with heart failure, as well as in quality of life, in rehospitalization rates, in the numberof days of hospitalization and in mortality rates.Methods: From a General Hospital in Athens, 190 patients were randomly selected toparticipate in nursing intervention (n = 94) or to receive usual care (n = 96). The interventionconsisted of one session of education supported by a nurse and granting a booklet. Data werecollected four times, one during hospitalization (first) and subsequently were made by threepost-experimental measurements in one year follow up, at 3, 6 and 12 months after dischargeby telephone follow-up. The assessment of self-care behavior was performed by the scaleEHFScBS, while for the evaluation of quality of life the questionnaire MLWHFQ was used. Aspecial form was recorded on rehospitalization rates, on number of days of hospitalization andon mortality rates. For statisti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37308
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37308
ND
37308
Συγγραφέας
Κόλλια, Ζωή (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη Ηρώ
Λεμονίδου Χρυσούλα
Καλλικάζαρος Ιωάννης
Ελευσινιώτης Ιωάννης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Μπαλτόπουλος Ιωάννης
Φώτος Νικόλαος
Κούκια Ευμορφία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Καρδιακή ανεπάρκεια; Αυτοφροντίδα; Εκπαίδευση ασθενούς; Ποιότητα ζωής; Επανεισαγωγές; Θνητότητα; Συμπεριφορά αυτοφροντίδας; Νοσηλευτική παρέμβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
256, σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)