Μελέτη του μηχανισμού πήξης κονιαμάτων τύπου ασβέστη - φυσικής ποζολάνης

Περίληψη

Ο µηχανισµός πήξης υδραυλικών κονιαµάτων τύπου ασβέστη – φυσικής ποζολάνης µελετήθηκε σεπραγµατικό χρόνο, µέσω της διαδικασίας της ενυδάτωσης µε την µη- καταστρεπτική τεχνική τουπυρηνικού µαγνητικού συντονισµού πρωτονίου (1H NMR). Επιπροσθέτως τα αποτελέσµατα του 1HNMR συγκρίθηκαν µε εκείνα καταστρεπτικών τεχνικών, όπως XRD, FT-IR, DTA-TG, SEM, ΜΙP καιBET. Η µελέτη της εξέλιξης της µικροδοµής µε 1H NMR έδωσε αποτελέσµατα που ήταν σε συµφωνίαµε αυτά των MIP και SEM. Περαιτέρω µε την DTA-TG ανάλυση ταυτοποιήθηκαν ποσοτικά οιενυδατωµένες φάσεις της αντίδρασης ασβέστη – φυσικής ποζολάνης. Συγκεκριµένα, η µελέτη τηςκινητικής της ενυδάτωσης µε DTA-TG και 1H NMR έδωσε άµεσα συσχετιζόµενα αποτελέσµατα καιανέδειξε τα ακόλουθα: α) η συµµετοχή λεπτόκοκκης ποζολάνης στο κλάσµα του συνδετικού υλικούαυξάνει δραστικά την ταχύτητα και την απόδοση της αντίδρασης ενυδάτωσης και β) η αύξηση τηςσυγκέντρωσης της ποζολάνης στο κλάσµα του συνδετικού υλικού οδηγεί στην αύξηση της ταχύτηταςκαι της απόδοσης της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis was the study of the hydration process of lime-pozzolan mortars. Limepozzolanmortars, due to their compatibility to ancient and historic mortars, find great application in therestoration of architectural monuments. The hydration process of lime-pozzolan mortars is essential for the development of their performance characteristics and the resistance to physicochemicaldeterioration of the mortar and of the monument where it is applied. The novelty of this research wasthe application of the proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR) technique inmonitoring the hydration process in real-time and continuously, performed in a portable magnet(capable for low-field NMR measurements). The hydration process was also examined by the analyticalmethodology applied in the characterization of historic and ancient mortars, consisting in X-raydiffraction (XRD), infrared spectroscopy (FT-IR), thermal analysis (DTA-TG), scanning electronmicroscopy (SEM), mercury i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37013
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37013
ND
37013
Εναλλακτικός τίτλος
The study of the setting mechanism of lime-pozzolan mortars
Συγγραφέας
Τζιότζιου, Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μαραβελάκη Παγώνα
Κυλίκογλου Βασίλειος
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Γεντεκάκης Ιωάννης
Μαρκόπουλος Θεόδωρος
Περδικάτσης Βασίλειος
Σταυρουλάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Κονιάματα ασβέστη-ποζολάνης; Μελέτη ενυδάτωσης; Μαγνητικός πυρηνικός συντονισμός πρωτονίου; Χρόνος αποκατάστασης Τ1; Φορητός μαγνήτης; Μικροδομή κονιαμάτων; Ενυδατωμένες φάσεις; Περίθλαση ακτίνων Χ; Φασματοσκοπία υπέρυθρης ακτινοβολίας με μετασχηματισμό Fourier; Θερμική ανάλυση; Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης; Ποροσιμετρία υδραργύρου; Ποροσιμετρία αζώτου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxix, 175 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)