Κριτήρια και μέθοδοι χαρακτηρισμού ιστορικών κονιαμάτων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει μια μεθοδολογία για το χαρακτηρισμό των ιστορικών κονιαμάτων που θα επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των συστατικών των κονιαμάτων και των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών τους. Επίσης να αναγνωρισθούν αναλογίες ή διαφορές μεταξύ των διάφορων χαρακτηριστικών τους και να ορισθούν κριτήρια με τα οποία να διαχωρίζονται και να αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε κονιάματος. Για το λόγο αυτό γίνεται δειγματοληψία σε 12 διαφορετικές ζώνες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία), για την ταυτοποίηση αναλογιών ή διαφοροποιήσεων στις τεχνολογίες των υλικών αυτών, ανά ιστορική εποχή και είδος κονιάματος. Η εξέταση των κονιαμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών που με τον συνδυασμό τους και την εφαρμογή μιας κατάλληλης μεθοδολογίας λαμβάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες: κοκκομετρική ανάλυση, περίθλαση ακτινών X, θερμική ανάλυση, φασματοσκοπία υπερύθρου, χημικές αναλύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research suggests a methodology for the characterization of historic mortars for the determination of their chemical/mineralogical components and their physico-mechanical characteristics. Moreover, in order to identify similarities or differences among the different characteristics of the mortars, the definition of discrimination criteria was attempted. For this purpose, sampling in 12 different sites of the Mediterranean Basin (Greece, Italy, Turkey) was performed, with the intention of identifying similarities and/or differences, in the technological characteristics of these materials, per historic period and mortar type. The investigation of the mortars was performed, with the use and combination of different techniques and with the application of an appropriate methodology, so as to obtain satisfactory results. The following techniques were employed: grain size distribution analysis, X-ray diffraction, thermal analysis (DTA-TG), infrared spectroscopy (FT-IR), classical chemica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16484
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16484
ND
16484
Εναλλακτικός τίτλος
Criteria and characterization methods of historic mortars
Συγγραφέας
Μπακόλας-Καραγιάννης, Αστέριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Καλογεράς Νικόλαος
Καρύδης Παναγιώτης
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Σπυρέλλης Νικόλαος
Μοροπούλου Αντωνία
Μπάτης Γεώργιος
Τσιβίλης Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορικά κονιάματα; Χαρακτηρισμοί; Ασβεστιτικά κονιάματα; Ποζολανικά κονιάματα; Κονιάματα υδραυλικής ασβέστου; Θερμική ανάλυση; Ορυκτολογικός χαρακτηρισμός; Χημικός χαρακτηρισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
200 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)