Τροποποιημένα σωματιδιακά σύνθετα υλικά ως συμβατά και επιτελεστικά υλικά επεμβάσεων στερέωσης

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή αναπτύσσεται η παρασκευή τροποποιημένων σωματιδιακών σύνθετων στερεωτικών νανοϋλικών (Particle Modified Consolidants – PMC) αποτελούμενων από πυριτική βάση (τετρααιθοξυσιλάνιο - TEOS) στην οποία εισάγονται κολλοειδείς διασπορές νανοσωματιδίων πυριτίας (SiO2) και σωματιδίων τιτανίας (TiO2), και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους ως συμβατά και επιτελεστικά υλικά στερέωσης πορωδών λίθων, τόσο στην κλίμακα του εργαστηρίου όσο και στην κλίμακα του μνημείου. Η παρασκευή τροποποιημένων σύνθετων νανοϋλικών πυριτικής βάσης για τη στερέωση πορωδών λίθων, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συχνά αναφερόμενων μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν τα ευρέως χρησιμοποιούμενα πυριτικά στερεωτικά υλικά, όπως είναι το φαινόμενο της συρρίκνωσης και της επακόλουθης ρηγμάτωσης κατά τη φάση της πήξης και σκλήρυνσης. Μέσω της προσθήκης νανοσωματιδίων σε πυριτική μήτρα επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω υλικών, βελτιώνοντας τις ιδιότητες και την ιξωδοελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective of the current research was the preparation of particle modified consolidants (PMC), consisting of an ethyl silicate matrix (tetraethyl silicate - TEOS) loaded with colloidal silica (SiO2) nano-particles and oxide titania (TiO2) particles and the evaluation of their effectiveness as compatible materials for consolidation of porous stones, both in laboratory and pilot scale. The modification of the widely used silicon-based materials for stone consolidation, is aimed to overcome the commonly reported drawbacks of these materials, such as the tendency to shrink and crack during drying. The addition of nano-particle dispersions into silica matrix seeks to enhance their effectiveness in several ways, by improving their properties as well as their viscoelastic behavior.Attention was given in investigating and designing an optimal experimental procedure for the composition of the consolidants in the laboratory, in order to achieve stable colloidal nano-dispersions, which would meet ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36450
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36450
ND
36450
Εναλλακτικός τίτλος
Particle modified composite materials as compatible and effective materials for consolidation interventions
Συγγραφέας
Ξυνοπούλου, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών. Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μοροπούλου Αντωνία
Χαριτίδης Κωνσταντίνος
Καραγιάννης- Μπακόλας Αστέριος
Κόλλια Κωνσταντίνα
Τσίμας Σταμάτιος
Καραντώνης Αντώνιος
Μπαδογιάννης Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Στερέωση λίθων; Συντήρηση μνημείων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
226 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)