Αστικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων της Πάτρας (UPAN): εγκατάσταση, ανάπτυξη βάσης δεδομένων και επεξεργασία καταγραφών

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η εγκατάσταση και λειτουργία ενός αστικού δικτύου επιταχυνσιογράφων (αστικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων της Πάτρας, UPAN) στην παραθαλάσσια πόλη της Πάτρας (πληθυσμός: 160.400), καθώς και η επεξεργασία των σχετικών σεισμικών καταγραφών, με στόχο την προώθηση της γνώσης σχετικά με το θέμα της πειραματικής διερεύνησης της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην σεισμική απόκριση του εδάφους. Δευτερεύων στόχος της Διατριβής ήταν η απόκτηση δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας για την πόλη της Πάτρας.Το UPAN έχει εγκατασταθεί και συντηρείται με την αξιοποίηση των πόρων του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Στο παρόν στάδιο της ανάπτυξής του (Ιανουάριος 2015) το UPAN αποτελείται από οκτώ τριαξονικούς επιταχυνσιογράφους υψηλής ανάλυσης και μια κατακόρυφη διάταξη τριαξονικών επιταχυνσιογράφων τοποθετημένων σε βάθη 0.0m, -20.0m, -34.0 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the present Doctoral Thesis was the installation and operation of an urban accelerograph network (University of Patras Accelerograph Network, UPAN) in the coastal city of Patras (population: 160.400), Greece, as well as the processing of the pertinent earthquake recordings, with the aim to advance the level of knowledge on the subject of the experimental evaluation of local soil effects on seismic ground response. A secondary objective of the Thesis was the compilation of site-specific data that can be utilized in evaluating the seismic hazard for the city of Patras.The UPAN has been installed and maintained by utilizing the resources of the Laboratory of Geotechnical Engineering, Dept. of Civil Engineering, University of Patras, Greece. At its present stage of development (January 2015) UPAN is comprised of eight high-resolution triaxial accelerographs and a vertical array of triaxial accelerometers placed at depths of 0.0m, -20.0m, -34.0m and -72.0m from ground ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36829
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36829
ND
36829
Εναλλακτικός τίτλος
University of Patras accelerographic network (UPAN): installation, database development and analyses of recordings
Συγγραφέας
Μπατίλας, Αναστάσιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Ατματζίδης Δημήτριος
Μυλωνάκης Γεώργιος
Θεοδουλίδης Νικόλαος
Πελέκης Παναγιώτης
Πιτιλάκης Κωνσταντίνος
Σώκος Ε
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αστικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων; Μέθοδος H/V; Φάσμα απόκρισης; Μοντέλο Vs-βάθος; Επίδραση τοπικών εδαφικών συνθηκών; Σχέσεις εξασθένησης; Κατακόρυφο δίκτυο πειταχυνσιογράφων; Μικροθόρυβος; Σεισμικό υπόβαθρο; μη-γραμμική εδαφική συμπεριφορά; Ευρωκώδικας 8
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
404 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)