Διμεταλλικοί καταλύτες νέου τύπου για ηλεκτροκαταλυτικές δράσεις στοιχείων καύσης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιτεύχθηκε η επέκταση της μεθόδου της γαλβανικής αντικατάστασης και η καθιέρωσή της στην παρασκευή πρακτικών πολυμεταλλικών ηλεκτροκαταλυτών σε υπόστρωμα άνθρακα της τεχνολογίας των στοιχείων καύσης (Vulcan XC-72R). Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν διμεταλλικοί καταλύτες Pt(Cu)/C και Pt(Ni)/C μέσω χημικής και μη ηλεκτρολυτικής απόθεσης Cu και Ni στον άνθρακα Vulcan XC-72R, ακολουθούμενης από γαλβανική αντικατάσταση του Cu και του Ni από Pt. Επίσης, επιτεύχθηκε η εφαρμογή της μεθόδου και στο ημιαγώγιμο υπόστρωμα ΤiO₂ (Degussa P-25) για εναλλακτικούς καταλύτες στοιχείων καύσης και φωτοηλεκτροχημικές εφαρμογές. Παρασκευάστηκαν διμεταλλικοί καταλύτες Pt(Cu)/TiO₂ μέσω φωτοκαταλυτικής απόθεσης Cu σε σκόνη TiO₂ (Degussa P-25), ακολουθούμενης από γαλβανική αντικατάσταση του Cu από Pt. Οι παρασκευασθέντες διμεταλλικοί καταλύτες χαρακτηρίστηκαν πλήρως με χρήση φυσικοχημικών τεχνικών. Χρησιμοποιήθηκαν η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (Τransition Electron Mic ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis the galvanic replacement method was used in order to prepare practical polymetallic electrocatalysts on a fuel cell technology carbon substrate (Vulcan XC 72R). In more detail, Pt(Cu)/C and Pt(Ni)/C bimetallic catalysts were prepared by chemical and electroless deposition of Cu and Ni on Vulcan XC 72R powder, followed by galvanic replacement of Cu and Ni by Pt. The method was also applied to the semiconductor substrate of TiO₂ powder (Degussa P-25) for the preparation of alternative fuel cell catalysts and photoelectrochemical applications. The Pt(Cu)/TiO₂ bimetallic catalysts were prepared by photocatalytic deposition of Cu on TiO₂ powder, followed by galvanic replacement of Cu by Pt. The prepared catalysts were fully characterized by physicochemical techniques. Τransition Electron Microscopy (TEM), X-ray Diffraction (XRD), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) were used. Based on the results, the composition, morphology and str ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36800
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36800
ND
36800
Εναλλακτικός τίτλος
New type bimetallic catalysts for fuel cell electrocatalytic applications
Συγγραφέας
Μηντσούλη, Ιωάννα του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Σαζού Δήμητρα
Θεοδωρίδου Έλλη
Πούλιος Ιωάννης
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροκατάλυση; Οξείδωση μεθανόλης; Λευκόχρυσος; Διμεταλλικοί καταλύτες; Στοιχεία καύσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 217 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)