Βιολογικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες που συνδέονται με αποκλίσεις της συμπεριφοράς και του συναισθήματος του εφήβου: πανελλήνια διαχρονική μελέτη

Περίληψη

Εισαγωγή: Πολλοί παράγοντες συσχετίζονται με διαταραχές ψυχικής υγείας στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.Σκοπός: Η διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται συγχρονικά με αποκλίσεις ψυχικής υγεία παιδιών 7 και 18 ετών, παραγόντων από τη γέννηση, την παιδική ηλικία και την εφηβεία που σχετίζονται διαχρονικά με αποκλίσεις ψυχικής υγείας των εφήβων. Η διερεύνηση των διαφορών γονέων - εφήβων στην αναφορά προβλημάτων ψυχικής υγείας των εφήβων.Μεθοδολογία: Η συλλογή του πληθυσμού έγινε στα πλαίσια της Διαχρονικής Μελέτης της Υγείας των Ελληνοπαίδων στη γέννηση, τα 7 και 18 έτη. Για την εκτίμηση της ψυχικής υγείας στα 7 χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Rutter και στα 18 η κλίμακα του Achenbach. Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι βιολογικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες από τις 3 περιόδους.Αποτελέσματα: Το φύλο, η μονογονεϊκή οικογένεια, το χρόνιο πρόβλημα υγείας παιδιού, η σωματική τιμωρία, η έλλειψη ενδιαφέροντος και το στρες των γονέων, η απουσία φίλων, οι επικίνδυνες συμπεριφορές σχετίζοντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: It is crucial to determine variables that correlate to emotional and behavioral problems in order to achieve early detection, prevention and treatment.Purpose: To investigate cross-sectional factors associated with children’s emotional and behavioral problems 7 and 18 years, longitudinal factors from birth, childhood and adolescence associated with mental health deviations adolescents. Exploring parent – adolescent discrepancies in reports of adolescent mental health problems.Methodology: It was a longitudinal study of Greek children at birth, 7 and 18 years. For assessment of children’s mental health at 7 years the Rutter’s scale was used and at 18 years the Achenbach’s scale was used. Biological, social and family factors from the 3 periods were the independent variables.Results: Gender, single parents, the child's chronic health problem, physical punishment, lack of interest and stress of parents, lack of friends, dangerous behaviors were significantly related to behav ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36055
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36055
ND
36055
Εναλλακτικός τίτλος
Biological, social and familial factors associated with behavioral and emotional deviations in adolescence: a greek longitudinal study
Συγγραφέας
Βάσση, Ιππολύτη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας Μητέρας και Παιδιού. Κλινική Α' Παιδιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Τζουμάκα-Μπακούλα Χρυσάνθη
Κρίκος Ξενοφών
Κολαϊτης Γεράσιμος
Χρούσος Γεώργιος
Κανακά Χριστίνα
Θωμαϊδου Λωρέττα
Τσίτσικα Άρτεμις
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εφηβεία; Προβλήματα συναισθήματος; Προβλήματα συμπεριφοράς; συνέχιση προβλημάτων ψυχικής υγείας; αποκλίσεις γονέων εφήβων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)