Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της χρήσης των Συμμετοχικών Ενεργητικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών (ΣΕΤ) για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Τέθηκε επίσης ως στόχος η προσπάθεια βελτίωσης της χρήσης τους, μέσω ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα Δημοτικά Σχολεία στα οποία διενεργήθηκε η έρευνά μας. Επιδιώξαμε να αναδειχθούν οι παράμετροι που βοηθούν τους/τις εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Στην εργασία προτείνουμε ένα σύγχρονο μοντέλο ενδοσχολικής επιμόρφωσης που αφορά τις Συμμετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές και σχεδιάστηκε με βάση τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι οι δάσκαλοι/ες να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι στην εφαρμογή Συμμετοχικών Ενεργητικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών, να χρησιμοποιούν με επιτυχία διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές αλλά και να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this present dissertation is to explore the use of Participatory Active Educational Techniques (PAET) for the improvement of teaching methods of Greek Language in Elementary School. It was also a target the attempt to improve their use via in-school training in Primary Schools where our research was conducted. We sought to make known the parameters that help teachers to improve their teaching methods. In this dissertation we propose a modern model of in-school training on the Participatory Active Educational Techniques which was designed based on the opinions, perceptions and teacher’s recommendations. The purpose is for teachers to acquire knowledge, to develop an interest and establish positive attitudes towards the implementation of PAET, to successfully use different teaching techniques and finally to use new technologies in the teaching practice. Scope of the research consisted of seven (7) Primary Schools in the region of Grevena. An eight-classes school, two six-class ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35986
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35986
ND
35986
Εναλλακτικός τίτλος
Participatory educational techniques for the improvement of teaching methods of greek language in primary school
Συγγραφέας
Μαλέτσκος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καμαρούδης Σταύρος
Τσακιρίδου Ελένη
Φαχαντίδης Νικόλαος
Γρίβα Ελένη
Ιορδανίδης Γεώργιος
Μπάκας Θωμάς
Ζάχος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας; Δημοτικό σχολείο; Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές; Έρευνα δράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
376 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)