Το corpus των επιστολών του Γεωργίου-Γρηγορίου Κυπρίου

Περίληψη

Η εργασία αυτή στοχεύει στη μελέτη του επιστολογραφικού corpus του Γεωργίου-Γρηγορίου Κυπρίου, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πρώιμης Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος επιχειρείται αρχικά η σύνταξη της βιογραφίας του Γεωργίου-Γρηγορίου Κυπρίου. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τόσο οι σύγχρονες με την εποχή του πηγές (με έμφαση στην αυτοβιογραφία του και κυρίως στις επιστολές του, οι οποίες δεν είχαν αξιοποιηθεί ως τώρα ικανοποιητικά στην παρουσίαση της βιογραφίας του) όσο και στην σύγχρονη βιβλιογραφία. Ακολουθεί μια απόπειρα παρουσίασης των θεμάτων των επιστολογραφικών συλλογών της εποχής του Γεωργίου-Γρηγορίου Κυπρίου, προκειμένου να συναχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα που αφορούν τα θέματα τα οποία απασχολούν τους λογίους αυτήν την περίοδο και τον τρόπο πραγμάτευσής τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζεται το επιστολογραφικό corpus του Γεωργίου-Γρηγορίου Κυπρίου: παρατίθεται πρώτα ένας κατάλογος των χειρογράφων που π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis aims to study the correspondence of George-Gregory of Cyprus, one of the most important scholars of the early Palaiologan period. This thesis is divided into two parts: the first part includes two chapters. In the first is attempted a reconstruction of the biography of George-Gregory of Cyprus, based on his contemporary sources, especially the historical works. In addition to the other works, this thesis incorporates his own works, his autobiography and his letters, which have not been studied so far satisfactorally. In the second chapter, the study of other letter collections of his era focuses on the themes/topics of interest to scholars of this period.In the second part of this thesis is investigated the main epistolographic corpus of George- Gregory of Cyprus. First, a list of manuscripts containing George-Gregory’s letters is given and then the conclusions of W. Lameere’s study on the manuscript tradition of the epistolographic corpus are discussed. Second, th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35970
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35970
ND
35970
Εναλλακτικός τίτλος
The letter's corpus of George-Gregory of Cyprus
Συγγραφέας
Χρυσοστομίδης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κοτζάμπαση Σοφία
Κατσαρός Βασίλειος
Αυγερινού-Τζιώγα Μαριάννα
Βάσσης Ιωάννης
Ταξίδης Ηλίας
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Πολέμης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γεώργιος-Γρηγόριος Κύπριος; Βυζαντινή επιστολογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 341 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)