Φυσικοχημική μελέτη της επίδρασης του όζοντος στην αποικοδόμηση και εξάλειψη των αφλατοξινών σε καθαρά υποστρώματα και τρόφιμα με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας

Περίληψη

Οι αφλατοξίνες αποτελούν αναπόφευκτους επιμολυντές των τροφίμων και των ζωοτροφών, επιφέροντας σημαντικές οικονομικές απώλειες και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Η συμπεριφορά των αφλατοξινών υπό την επίδραση χημικών αντιδραστηρίων έχει μελετηθεί εκτεταμένα, εξαιτίας της πιθανής εφαρμογής τέτοιων μεθόδων, στην αποτοξίνωση προϊόντων που έχουν μολυνθεί. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, η οποία εντάσσεται στο ερευνητικό πεδίο της φυσικοχημείας και της ασφάλειας των τροφίμων, μελετήθηκε η χρήση του όζοντος, ως μέσο μείωσης ή και πλήρους εξάλειψης των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 σε καθαρά υποστρώματα και σε τρόφιμα. Αρχικά μελετήθηκε η συμπεριφορά και η σταθερότητα διαλυμάτων αφλατοξινών διαφορετικών αρχικών συγκεντρώσεων, σε τριπλά αποσταγμένο νερό. Μελετήθηκε επίσης η σταθερότητα διαλυμάτων αφλατοξινών σε ακετονιτρίλιο και σε αλκαλικά ρυθμιστικά διαλύματα με διαφορετικές τιμές pH. Από την κινητική μελέτη της επίδρασης του όζοντος στη διάσπαση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Αflatoxins are unavoidable contaminants of food and feed, cause significant economic losses and pose a serious health risk to both humans and animals. The behaviour of aflatoxins under the influence of chemical reagents has been extensively studied, due to the possible application of such methods in detoxification of contaminated products. In this thesis, which is part of the research field of physical chemistry and food safety, the use of ozone gas was studied as a mean of reducing or completely eliminating the B1, B2, G1 and G2 of aflatoxins levels in pure substrates and foods. Initially, the behaviour and stability of aflatoxins solutions with different initial concentrations were studied, in triple distilled water. Furthermore, the stability of solutions of aflatoxins in acetonitrile or alkaline buffers with different pH values, was also studied. From the kinetic study of the effect of ozone gas on the aflatoxins’ degradation in neutral, alkaline and acidic solutions the kinetic eq ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35897
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35897
ND
35897
Εναλλακτικός τίτλος
Physicochemical study using liquid chromatography technique on the effect of ozone on aflatoxins’ degradation and elimination, in pure substrates and foods
Συγγραφέας
Αγριοπούλου, Σοφία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Κολιαδήμα Αθανασία
Καπόλος Ιωάννης
Ντάλας Ευάγγελος
Τσεγενίδης Θεόδωρος
Κορδούλης Χρήστος
Γαβριήλ Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Τρόφιμα; Αφλατοξίνες; Μυκοτοξίνες; Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης; Αποικοδόμηση; Όζον; Κινητική μελέτη; Σιτηρά; Ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
262 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)