Μελέτη των μηχανισμών σχηματισμού των ειδικών ρύπων που εκπέμπονται από κινητήρες εσωτερικής καύσης

Περίληψη

Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για την ανάλυση του διοξειδίου του θείου, αλκoολών και οργανικών οξέων. Η πρώτη περιλαμβάνει τη συλλογή του διοξειδίου του θείου σε ένα διάλυμα οξυγονωμένου νερού και ανάλυση με ιοντική χρωματογραφία με ανιχνευτή αγωγιμότητας. Η δεύτερη περιλαμβάνει τη συλλογή σε καθαρό νερό και ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και ανίχνευση φλόγας ιονισμού. Η τρίτη μέθοδος χρησιμοποιεί τη συλλογή σε καθαρό νερό και την ανάλυση, για το μυρμηκικό οξύ με ιοντική χρωματογραφία, ενώ των άλλων οξέων με αέρια χρωματογραφία.Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόστηκαν στην περίπτωση της ανάλυσης των μη οριοθετημένων ρύπων που εκπέμπονται από κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ο πειραματικός σχεδιασμός περιλαμβάνει μία μήτρα καυσίμων και την ανάλυση των καυσαερίων και έχει εφαρμοστεί σε κινητήρας επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Αποδείχθηκαν αρκετές ποιοτικές και ποσοτικές συσχετίσεις μεταξύ της σύνθεσης των καυσίμων και των εκπεμπόμενων ρύπων και βρέθηκαν οι πρόδρομες ουσίες του σχηματισμού των υδρογονανθράκων, αλδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Methods for the analysis on sulphur dioxide, alcohols and organic acids have been developed. The first one includes the capture of the sulphur dioxide in a solution of oxygenated water and the analysis by ionic chromatography with a conductimetric detector. The second one includes the capture in pure water and an analysis by gas chromatography/flame ionisation detector. The third one uses the capture in pure water and the analysis of the formic acid by an ionic chromatography and of the other acids by gas chromatography.These methods have been applied in the case of vehicles' non-regulated pollutants research. An experiment design, combined specified fuels and analysis of the exhaust gases, has been applied on a spark ignition engine. These tests proved several qualitative and quantitative correlations between the composition of the fuel and the emitted pollutants. Precursors of hydrocarbons, aldehydes, ketones, alcohols and organic acids have been found. These results show that aromat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35546
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35546
ND
35546
Εναλλακτικός τίτλος
Etudes des mecanismes de formation des polluants specifiques emis par les moteurs a combustion interne
Συγγραφέας
Ζέρβας, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
1996
Ίδρυμα
Universite de Haute Alsace
Εξεταστική επιτροπή
Carrie Laurent
Cathonnet Michel
Caude Marcel
Delfosse Lucien
Lahaye Jacques
Montagne Xavier
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ρύποι; Κινητήρες εσωτερικής καύσης; Μηχανισμός σχηματισμού
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
vii, 214 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)