Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών κατά τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων

Περίληψη

H παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των συνιστωσών που συνθέτουν τον τομέα της διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, με την παράλληλη αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και στην επιλογή βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Στηρίχθηκε σε παρακολούθηση αρκετών ετών των διαφόρων παραμέτρων του ζητήματος, σε ένα σημαντικό αριθμό Υγειονομικών Μονάδων. Αποτελείται από Κεφάλαια, που αναλύουν τα επιμέρους εννοιολογικά στοιχεία και από μελέτη της περίπτωσης Νοσοκομείων στην περιοχή της Μακεδονίας, που αναπτύσσεται διαχρονικά και διεξοδικά. Οι βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται ενσωματώνονται σε ένα σχέδιο δράσης, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, με τη μορφή ενός Εσωτερικού Κανονισμού. Γίνονται συγκρίσεις με δεδομένα άλλων χωρών και κριτική από πλευράς ορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is an effort to monitor and analyze the components that make up the management of hazardous medical waste, while surveying the actual situation at a Health Region, in order to draw conclusions which will assist the decision making and the choice of the best techniques and practices for managing these kind of wastes. It was based on recording the various parameters of the problem, in a significant number of Health Units, for a long time. The thesis consists of chapters that analyze the different conceptual elements and include a case study of hospitals in the region of Macedonia developing over time and depth. The best practices incorporate in a proposed action plan, which becomes an integral part of the management of medical waste, as an Intra-hospital Draft Regulation. The outcome is compared with data from Greece or other countries and review is made from the point of organizational culture and legislation while highlighting areas for action and specific guidelines.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35449
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35449
ND
35449
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a methodology for selecting optimal techniques and practices in the context of managing hospital wastes
Συγγραφέας
Σανίδα, Γεωργία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιαννίδης Αβραάμ
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ιακώβου Ελευθέριος
Μαλισσιόβας Νικόλαος
Παλαγγιάς Γεώργιος
Τσιλιγγιρίδης Γεώργιος
Κιούμης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Νοσοκομειακά απόβλητα; Βέλτιστες πρακτικές; Μολυσματικά απόβλητα; Διαχείριση; Ρυθμοί παραγωγής; Ποσότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 276 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)