Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση γένεσης και διάδοσης κυματισμών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

Περίληψη

Στο ϑαλάσσιο περιβάλλον εξελίσσεται ταυτόχρονα ένα πλήθος κυµατικών ϕαινοµένων,αρκετά από τα οποία βρίσκονται σε ουσιώδη σύζευξη µεταξύ τους. Η προσοµοίωσητης γένεσης και διάδοσης των κυµατισµών και η ακριβής περιγραφή τωνµετασχηµατισµών που υφίστανται στις παράκτιες περιοχές είναι απαραίτητη σεσχέση µε τον σχεδιασµό των ϑαλάσσιων κατασκευών, την ασφάλεια καθώς και τηνπρόβλεψη της εξέλιξης του προφίλ της ακτογραµµής. ΄Ενα από τα πιο ενδιαφέροντακαι ενεργά πεδία έρευνας, τις τελευταίες δεκαετίες είναι η µαθηµατική και αριθµητικήµοντελοποίηση των επιφανειακών κυµατισµών β αρύτητας. Αυτό αποτελεί και τοαντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας. Τα µοντέλα που χρησιµοποιούνταιευρέως τα τελευταία χρόνια, για αυτό το σκοπό, είναι τα µοντέλα µέσου βάθους,µε το πιο γνωστό από αυτά να είναι οι µη γραµµικές εξισώσεις ρηχών υδάτων(NSWE). Οι εξισώσεις αυτές είναι ικανές να µοντελοποιήσουν µερικά σηµαντικάϕαινόµενα όπως η αναρρίχηση των κυµάτων σε ακτές αλλά δεν είναι κατάλληλες γιανερά µέσου η µεγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the last two decades mathematical and numerical modeling of free surface flows in realisticenvironments has been one of the most interesting and active research fields in coastal engineering,where accurate simulations of nonlinear and dispersive water waves are important and have largelyreplaced laboratory experiments for the design of coastal structures. Important issues one has toconsider include, the validity of a mathematical model in nearshore zones as well as in deeper waters,transitions between sub and supercritical flows, frequency dispersion and accurate numerical treatmentof natural topographies and wetting/drying processes. Significant research effort has been expandedinto advancing important simulation issues which include representation of nearshore wave processessuch as, shoaling, runup, diffraction, refraction and wave breaking. To this end, depth averaged modelshave gained a lot of popularity, in terms of applicability and development, with the nonlinear shallowwater ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35388
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35388
ND
35388
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical and computational modeling for the generation and propagation of waves in marine and coastal environments
Συγγραφέας
Καζολέα, Μαρία (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Συνολάκης Κωνσταντίνος
Δελής Ανάργυρος
Καμπάνης Νικόλαος
Δουγαλής Βασίλειος
Γκούσης Δημήτριος
Σαριδάκης Ιωάννης
Dias Frederic
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Εξισώσεις τύπου Boussinesq; Μέθοδος πεπερασμένων όγκων; Μη δομημένα πλέγματα; Θραύση κυματισμών; Μονήρη κύματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 257 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)