Αξιολόγηση κόστους και αποτελεσματικότητας εμφυτευμένων καρδιακών απινιδωτών και συσκευών αμφικοιλιακής βηματοδότησης

Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί το κόστος της διαδικασίαςεμφύτευσης, το συνολικό νοσοκομειακό κόστος και το κόστος παρακολούθησης ασθενώνπου υποβλήθηκαν σε εμφύτευση συσκευών βηματοδότη και απινιδωτήΜέθοδος: Μονοκεντρική προοπτική cost of illness μελέτη πραγματοποιήθηκε από τονΑύγουστο του 2008 έως και τον Ιούλιο του 2009. Συνολικά 464 ασθενείς στρατολογήθηκαν(370 υποβλήθηκαν σε εμφύτευση συσκευών βηματοδότη και 94 σε συσκευή απινιδωτή).Δεδομένα ανάλωσης πόρων από τους ασθενείς αποτιμήθηκαν από την εισαγωγή των ασθενώνστη μελέτη και στους 6 και 12 μήνες μετά την διαδικασία της εμφύτευσης.Μετέπειτα, το κόστος της διαδικασίας εμφύτευσης, το συνολικό νοσοκομειακό κόστος και τοκόστος παρακολούθησης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την bottom up approach.Αποτελέσματα: Το μέσο κόστος της διαδικασίας εμφύτευσης των βηματοδοτών και τωναπινιδωτών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των συσκευών, ηλεκτροδίων, άλλωναναλωσίμων και ώρα προσωπικού) υπολογίστηκε, (95% CI), σε € 1. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aims: The aim of the present study is to estimate the procedure (implantation) cost, the totalhospitalization cost and annual follow up cost, in patients subjected to pacemaker (PM) andcardioverter-defibrillator (ICD) implantation.Methods: A single center, prospective, cost-of-illness study was conducted between August2008 and July 2009. In total, 464 consecutive patients were recruited (370 were subjected toPM implantation and 94 to ICD implantation). Resource data were assessed at patients’enrolment in the study and at 6th and 12th months of patients’ follow up. Then, the procedurecost, the total hospitalization cost as well as the annual patients’ follow up costs werecalculated using a bottom up approach.Results: The mean (95 % CI) procedure cost of PM and ICD implantation (including thecosts of devices, electrodes, other supplies and personnel’s time) was calculated to be €1,803(€ 1,758–€ 1,858) and € 13,521 (€ 13,153–€ 13,892), respectively.The mean total hospitalization cost (inc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35084
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35084
ND
35084
Εναλλακτικός τίτλος
Cost effectiveness evaluation of implanted cardioverter defibrillators and biventricular therapy devices
Συγγραφέας
Φανουργιάκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Καρδιολογική Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Εξεταστική επιτροπή
Βάρδας Παναγιώτης
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Σημαντηράκης Εμμανουήλ
Βελεγράκης Γεώργιος
Λιονής Χρήστος
Παρθενάκης Φραγκίσκος
Χλουβεράκης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Βηματοδότες; Απινιδωτής; Οικονομική αξιολόγηση; Κόστος; Κόστος διαδικασίας; Νοσοκομειακό κόστος; Κόστος παρακολούθησης; ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
438 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)