Η δημόσια οδοντιατρική φροντίδα στην Ελλάδα: μελέτη των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας των κέντρων υγείας του εθνικού συστήματος υγείας της Ελλάδας και αξιολόγησή τους

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η αποτύπωση και αξιολόγηση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας (Π.Ο.Φ.) των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στην Ελλάδα, καθώς και η αποτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, εργασιακής ασφάλειας και καταπόνησης των οδοντιάτρων που εργάζονται σ’ αυτά.Δείγμα και Μέθοδος: προσκλήθηκαν και οι 192 οδοντίατροι που εργάζονται στα Κ.Υ. στο σύνολο των 7 Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας, εκ των οποίων τελικά συμμετείχαν 135 (ποσοστό 70,3%). Εξ αυτών, οι 68 (50,4%) ήταν άνδρες 55,3±6,6 ετών και οι 67 (49,6%) ήταν γυναίκες 54,3±4,5 ετών. Το προτυποποιημένο ερωτηματολόγιο που απεστάλη ταχυδρομικώς στους οδοντίατρους αποτελείτο από δύο διακριτά μέρη: το α’ μέρος περιελάμβανε ένα ερευνητικό ημιποιοτικό εργαλείο 69 βασικών ερωτημάτων και το δεύτερο ήταν η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Effort - Reward Imbalance (ERI) με 23 βασικά ερωτήματα. Διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι άξονες: δημογρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this PhD thesis is the mapping and evaluation of the Primary Dental Care services offered by the Dental Departments (DD) of Health Centers (HC) of the National Health System (ESY), in Greece; moreover it aims to assess the professional satisfaction, job security and stress of employed dentists.Methodology: All of the 192 dentists who are, in real terms, employed in HC in the 7 Health Administrative Regions of the country were invited to participate in the study; 135 of them agreed (70.3% participation); 68 (50.4%) of them were men (55.3 ± 6.6 years) and 67 (49.6%) were women (54.3 ± 4.5 years). A semi-quantitative tool of two parts was mailed to dentists; the first, general, part included 69 basic questions. The second part of the research tool included the Greek version of Effort – Reward Imbalance (ERI) questionnaire with 23 basic questions. The following factors were studied: demographics, staffing, organization and operation of DD, oral health promotion and chronic d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35004
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35004
ND
35004
Εναλλακτικός τίτλος
Public Dental Care in Greece: research and evaluation of primary dental care services provided by the health centres of the greek national health system
Συγγραφέας
Συγγελάκης, Αριστομένης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κωλέτση-Κουνάρη Χαριτίνη
Πολυχρονοπούλου Αργυρώ
Λιονής Χρήστος
Τούντας Ιωάννης
Παναγιωτάκος Δημοσθένης
Μαμάη-Χωματά Ελένη
Καρκαζής Ηρακλής
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσια οδοντιατρική υγεία; Πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα; Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας; Κέντρα υγείας; Πρόσβαση στην οδοντιατρική φροντίδα; Οικονομική κρίση; Ικανοποίηση και καταπόνηση οδοντιάτρων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
266 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)