Μελέτη της επιρροής της βελτίωσης του εδάφους στη δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής

Περίληψη

Η διατριβή αυτή αφορά στη σεισμική επίδοση ελαστικών ή ανελαστικών κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος θεμελίωσης. Μέρος της διατριβής αυτής αποσκοπεί να θέσει την επιλογή των ιδιοτήτων του βελτιωμένου εδάφους στην περίπτωση των χαλικοπασσάλων σε πιο ορθή βάση. Ο στόχος της μελέτης είναι να τονιστεί η επιρροή της αντικατάστασης του εδάφους και της αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής στην κίνηση της βάσης της κατασκευής υπό τη μορφή των συνδυασμένων φασμάτων απόκρισης ψευδοεπιτάχυνσης-μετατόπισης, τα οποία χρησιμοποιούνται από καθιερωμένες μεθόδους αποτίμησης, και η επιρροή τους στη σεισμική επίδοση της ανωδομής. Για το σκοπό αυτό η διατριβή αυτή χρησιμοποιεί αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων συζευγμένων συστημάτων εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής, στα οποία η κατασκευή προσομοιώνεται τόσο με ελαστικό όσο και ανελαστικό μονοβάθμιο ταλαντωτή. Όσον αφορά στη βελτίωση του εδάφους, έμφαση δίνεται στους τυπικούς χαλικοπασσάλους και σε πασσάλους από χάλικες και κοκκώδες ελαστικό. Αρχικώς τα αποτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation deals with the seismic performance of elastic or yielding structures on improved foundation ground. Part of this dissertation attempts to put the selection of improved ground properties in the case of granular columns on a more solid basis. The purpose of the dissertation is to highlight the effects of soil replacement and soil-foundation-structure interaction on the effective input base motion of the structure in the form of the combined pseudoacceleration-displacement response spectra (also known as demand spectra), which are used by established performance assessment methods, and their combined effect on the seismic performance of the superstructure. The dissertation uses to this end finite element analyses of coupled soil-foundation-structure systems, in which the structure is modeled with an elastic and a yielding single degree-of-freedom (reversed pendulum) oscillator as well. As far as foundation ground improvement is concerned, the dissertation focuses on the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34668
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34668
ND
34668
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the effect of ground improvement on dynamic soil-foundation-structure interaction
Συγγραφέας
Τρευλόπουλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Αντισεισμικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Πιτιλάκης Κυριαζής
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Αναστασιάδης Αναστάσιος
Χατζηγώγος Θεόδωρος
Πιτιλάκης Δημήτριος
Κλήμης Νικόλαος
Κωμοδρόμος Αιμίλιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής; Βελτίωση εδαφών; Σεισμική επίδοση; Χαλικοπάσσαλος; Μίγμα αμμοχάλικων-ελαστικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
409 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)