Ταφικά και επιτάφια μνημεία της Κω: συμβολή στη μελέτη της τυπολογίας και της εικονογραφίας των επιτάφιων μνημείων των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Περίληψη

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των κωακών ταφικών και επιτάφιων μνημείων, η διερεύνηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των τελευταίων, καθώς και της τυπολογίας των μνημείων, του θεματολογίου, της εικονογραφίας και της τυπολογίας των μορφών τους και, τέλος, η ερμηνεία των επιγραφών τους, προκειμένου να εντοπισθεί η θέση του κωακού εργαστηρίου παραγωγής επιτάφιων μνημείων ανάμεσα στα άλλα ελληνιστικά εργαστήρια και η συμβολή του στην επιτάφια τέχνη της εποχής. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στα οκτώ κεφάλαια (ΙΙ-IX) του μέρους Α της διατριβής.Στη μελέτη περιλαμβάνονται 1200 επιτάφια μνημεία, εκ των οποίων τρεις ομάδες έργων άγνωστων έως σήμερα στην έρευνα, ενώ δεν έχουν συμπεριληφθεί ιδιαίτερα αποσπασματικά σωζόμενα μνημεία, κυρίως θραύσματα κορμών ακόσμητων στηλών, που δεν μπορούν να προσφέρουν κανένα στοιχείο στη μελέτη της εικονογραφίας αλλά ούτε και της τυπολογίας των μνημείων . Η μέθοδος εργασίας που επελέγη για την προσέγγιση του θέματος είναι η τυπολογική κατάταξη τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis aims at the presentation of the coan funerary monuments and grave-markers, at the exploration of their technical characteristics, as well as of the grave-markers’ typology, subject-matter, iconography and typology of the figures depicted, and, at finally, at the interpretation of their inscription, in order to trace the role of the coan funerary monuments’ workshop among the rest of the Hellenistic workshops and its impact on the funerary art of that period. All these elements are presented in the eight units (II-IX) of Part A of the study.1200 grave-markers are under investigation in our study, including three groups of monuments unknown to previous scholars, whereas small fragments of tombstones, especially of plain steles, not contributing to the study of iconography or typology, are left out. The methodology of research selected for approaching our material is its typological classification, which was prompted from the material itself, since the majority of t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33274
ND
33274
Εναλλακτικός τίτλος
Coan funerary monuments: a contribution to the study of the typology and the iconography of the funerary monuments of the hellenistic and roman period
Συγγραφέας
Τσούλη, Χρυσάνθη (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία
Σημαντώνη-Μπουργιά Ευαγγελία
Μπουραζέλης Κωνσταντίνος
Κατάκης Στυλιανός
Κανελλόπουλος Χρύσανθος
Ανεζίρη Σοφία
Μποσνάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Κωακά ταφικά μνημεία και νεκροπόλεις; Τυπολογία επιτάφιων μνημείων; Κυλινδρικοί βωμοί; Πεσσόσχημοι βωμοί; Ορθογώνιοι επιμήκεις βωμοί με προσκεφάλαια; Μαρμάρινοι κρατήρες; Εικονογραφία; Κωακό εργαστήριο επιτυμβίων μνημείων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τόμοι (Α τόμος 547σ., Β τόμος 648 σ., Γ τόμος 228 σ.), εικ., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)