Προσλήψεις και πεζογραφική έκφραση του μη εαμικού χώρου (Αθήνα, 1941-1944): οι περιπτώσεις των Ρ. Ρούφου, Θ.Δ. Φραγκόπουλου, Αλ. Κοτζιά, Γ. Θεοτοκά

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τα έργα των Ρόδη Ρούφου (Χρονικό μιας Σταυροφορίας),Θεόφιλου Φραγκόπουλου (Τειχομαχία, Το Σιωπηλό Σύνορο), Αλέξανδρου Κοτζιά(Πολιορκία, Ιαγουάρος) και Γιώργου Θεοτοκά (Ασθενείς και Οδοιπόροι) στα πλαίσια τηςαξιοποίησης της πεζογραφίας για τη δεκαετία του 1940 ως ιδιότυπης ιστορικής πηγήςαναφορικά με τη μελέτη των προσλήψεων εκπροσώπων του μη εαμικού χώρου για τησυγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πέρα από τα συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργαχρησιμοποιούνται επικουρικά και άλλες πρωτογενείς πηγές, όπως ημερολογιακέςαναφορές, δοκιμιακό υλικό, πολιτικά κείμενα, αρθρογραφία από τον Τύπο. Τααφηγήματα των τεσσάρων συγγραφέων που εξετάζονται αφορούν το τμήμα εκείνο τουπολιτικού φάσματος που εκτείνεται από τον ακραίο/σταυροφορικό αντικομμουνισμόμέχρι το φιλελευθερισμό και χαρακτηρίζονται από έναν κοινό θεματικό ιστό: αποδίδονταιλογοτεχνικά σημαντικές πτυχές των ενδοελληνικών αντιπαραθέσεων κατά την περίοδο1941-1944 (ειδικότερα στην περιοχή της Αθήνας) και δε δίνεται τόσο μεγά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation views the works of R. Roufos (Chronicle of a Crusade), Th.Frangopoulos (Fighting around the Wall, The Silent Frontier), Al. Kotzias (TheSiege, Jaguar) and G. Theotokas (The Ill and Travellers) in the context ofutilizing 1940s fiction as a sui generis historical source regarding the nonEAMic (EAM stands for the left-wing National Liberation Front) writerperceptions of the aforementioned period. Besides literature several othersources are used, for instance diaries, essays, political discourse, newspaperarticles etc. The narratives of the aforementioned writers belong to thepolitical spectrum that extends from extreme anticommunist to liberalist viewsand share the same thematic pattern: the literary focus is on the inter-Greekcontroversies during 1941-1944 especially in Athens rather than the struggleagainst the Germans. In the context of an interdisciplinary approach of theworks of literature, tools from other domains (linguistics, sociocognitivepsychology, psychoanaly ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33209
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33209
ND
33209
Εναλλακτικός τίτλος
Perceptions and fictional expression of non-eamic spectrum (Athens, 1941-1944): R. Roufos, Th. D. Frangopoulos, Al. Kotzias, G. Theotokas
Συγγραφέας
Καραγιάννης, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σβολόπουλος Κωνσταντίνος
Χατζηβασιλείου Ευάνθης
Σταυροπούλου Ερασμία-Λουϊζα
Μαραντζίδης Νικόλαος
Ψαλλίδας Γρηγόριος
Καραμανωλάκης Ευάγγελος
Ρώτα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προσλήψεις; Κατοχική Αθήνα; Ιστορία - Λογοτεχνία; Μνήμη; Τραύμα; Ταυτότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
535 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)