Η προήγηση κατά την ταυτόχρονη διερμηνεία από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα: έρευνα βασισμένη στη μελέτη σώματος κειμένων

Περίληψη

Η τακτική της προήγησης είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα στη θεωρία της ταυτόχρονης διερμηνείας. Το πλήθος των ορισμών που έχουν προταθεί για την προήγηση συμφωνεί ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει προήγηση εάν δεν υπήρχε έγκαιρη κατανόηση της εξέλιξης του νοήματος του κειμένου πηγή. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις προήγησης οι οποίες παίρνουν μορφή στο κείμενο στόχο, ως τμήματα λόγου τα οποία εκφέρονται πριν ο ομιλητής τα εκφέρει στο κείμενο πηγή. Ήδη πριν την παρούσα εργασία υπήρχε συναίνεση μεταξύ των ερευνητών ότι ένα από τα κίνητρα της προήγησης είναι οι συντακτικές διαφορές μεταξύ της γλώσσας πηγής και της γλώσσας στόχου του διερμηνευτικού ζεύγους γλωσσών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά το ρόλο της προήγησης κατά την ταυτόχρονη διερμηνεία από τη Γερμανική στην Ελληνική, δύο γλώσσες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές στις συντακτικές τους δομές. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται αντιπαραβολή των δύο γλωσσών, προκειμένου να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Anticipation has often been discussed in interpreting theory, especially as one of the strategies employed during simultaneous interpreting. Among the various definitions that have been formulated for anticipation there is a broad consensus that anticipation is the result of the early understanding of the source-language text development. The present work concentrates on those anticipation instances that take shape in the target text, as constituents that are expressed earlier than their corresponding terms in the source text. Previous research concludes that among the most important triggers of anticipation are the syntactic differences between the source and target languages of the interpreting language pair. This doctoral research project explores the role of anticipation in simultaneous interpreting from German to Greek, two languages characterised by significantly different syntactic structures. To this end, a contrastive analysis of the two languages is carried out, highlighting ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33134
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33134
ND
33134
Εναλλακτικός τίτλος
Anticipation in german to greek simultaneous interpreting: a corpus-based approach
Συγγραφέας
Λιόντου, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Universitat Wien
Εξεταστική επιτροπή
Pochhacker Franz
Kadric-Scheiber Mira
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διερμηνεία; Ταυτόχρονη διερμηνεία; Προήγηση
Χώρα
Αυστρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
416 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)