Συστημική θεώρηση της μορφολογίας των μικρομεσαίων πόλεων

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διατριβή, επιχειρεί να εισάγει μια νέα κατάλληλη περιγραφή της μορφολογίας τηςμικρομεσαίας πόλης που στηρίζεται στη συστημική και σε θεωρίες συνόλων. Οδηγεί στηναναγνώριση τριών βασικών διακριτών υποσυστημάτων όπως ο δομημένος χώρος, ο ελεύθεροςχώρος και το μεταφορικό δίκτυο. Περιλαμβάνουν με τη σειρά τους, συγκεκριμένα στοιχείαανάλυσης, ως διακριτές οντότητες που δημιουργούν ένα συνολικό χαρακτήρα και συγκεκριμένεςιδιότητες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για εστίαση στα όρια, στην ιεραρχία και στον ορθό ορισμό(θεώρηση) των μερών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς,καθώς και στις διαφαινόμενες συνέργειες που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Κοινώς, επιχειρείται ηανάδειξη του λειτουργισμού (functionalism) της μορφολογίας της πόλης, ως ένα πολύ κρίσιμοχαρακτηριστικό κάθε ανάλογης χωρικής ανάλυσης, που δε γίνεται πάντα με τον καλύτερο τρόπο,όπως στο ελληνικό παράδειγμα.Η δυναμική αυτή προσέγγιση και ειδικότερα η αναζήτηση των κρίσιμων ιδιοτήτων τουσυγκεκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The urban planning framework, since it demonstrates a holistic, dynamic and cooperativeapproach, it cannot be analyzed by Cartesian procedures, but rather it becomes a part of systemanalysis and especially system dynamics. Using the appropriate systemic procedures, thestructured space, the free space and the traffic network (infrastructure) are introduced. Inaddition, the conjunction between urban sustainability and morphology, leads to a first veryimportant fact which is that this particular system should always be “goal oriented”. On theother hand, without appropriate urban planning, increases the system’s “entropy” anddecreases the “convention”.The recognition of the above attributes, using system dynamic thinking, leads to the growth ofthree distinguishable (systemic) and fundamental Models which are the “Spatial IntensityModel”, the “Ecosystem Model” and the “Urbanity (new age) Model”. More specifically, theSpatial Intensity Models leads to “economic” spatial dynamic prospects, as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33089
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33089
ND
33089
Εναλλακτικός τίτλος
Systemic thinking of urban form for the inrermediate cities
Συγγραφέας
Πορτοκαλίδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Φίλιππος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Λαλένης Κωνσταντίνος
Οικονόμου Δημήτριος
Μπεριάτος Ηλίας
Σαπουνάκης Αριστείδης
Σκαγιάννης Παντελεήμων
Αραβαντινός Αθανάσιος
Σπιλάνης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Μορφολογία; Συστημική θεώρηση; Μικρομεσαίες πόλεις; Αστική αειφορία; Αστικότητα; Συστημικά πρότυπα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
454 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)