Εκτίμηση της κατακόρυφης ανάμιξης από επιτόπου μετρήσεις υδρογραφίας στον στρωματωμένο θαλάσσιο χώρο

Περίληψη

Στο εφαρμοσμένο τμήμα της παρούσας διατριβή ο προσδιορισμός των ρυθμών κατακόρυφης ανάμιξης στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα, επιτυγχάνεται δια του προσδιορισμού και καταμέτρησης των ορίων των θυλάκων ανατροπής καθώς και του προφίλ πυκνότητας εντός τους. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η μέθοδος Θόρπ σε δεδομένα κατακορύφου προφίλ αυτογραφικού θερμοσαλινογράφου CTD, αποκτημένων στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος SESAME καθώς και σε μικροδομικά δεδομένα κατακόρυφου προφίλ οριζόντιας διάτμησης της ταχύτητας ροής, αποκτημένα στον Θερμαικό κόλπο στα πλαίσια του προγράμματος INTERPOL. Προκειμένου να επιτευχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα, πραγματοποιείται ο ενδεδειγμένος διεθνώς ποιοτικός έλεγχος των προαναφερθέντων θυλάκων, ως προς το αν αυτοί είναι γνήσιοι, ή αποτελούν προιόντα μετρητικού θορύβου, σφαλμάτων μέτρησης ή και οργανογενούς τύρβης. Επίσης στα πλαίσια της επαλήθευσης της μεθόδου Θόρπ, γίνεται σύγκριση των υπολογισμών κατά Θόρπ για μί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the applied part of this Thesis, vertical, turbulent mixing rates in the broader area encompassing the East Mediterranean and Black Sea, are assessed via the implementation of the Thorpe / overturn methodology. Potential density overturns are identified in CTD and MicroStructure (MSP) profiles. A quality control is conducted automatedly for all identified overturns, on the basis of some scientific criteria towards excluding overturns induced by noise, instrumental errors and / or instrumentally induced turbulence of the ambient water. Furthermore, the Thorpe / overturn method is validated via the comparison of the application of this method and of the application of the method of the MSP inferred shear spectrum, on the same water mass. The results of the application of the Thorpe / overturn method confirm that the mixing is intensified near straits (Otranto, Dardanelles, Bosphorus), in interfaces between different water masses (in North Aegean between the overlying, brackish and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33044
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33044
ND
33044
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing vertical mixing from in situ hydrographic measurements in stratified sea environment
Συγγραφέας
Κιόρογλου, Σωτήριος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
Εξεταστική επιτροπή
Ζερβάκης Βασίλειος
Γεωργόπουλος Δημήτριος
Τράγου Ελίνα
Ζοδιάτης Γεώργιος
Κουτίτας Χριστόφορος
Καραμπάς Θεοφάνης
Βελεγράκης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Κατακόρυφη διάχυση; Μικροδομή; Θύλακες ανατροπής; Μεσόγειος; Αιγαίο; Μαύρη Θάλασσα; Ιόνιο; Πιθανότητα μετατόπισης εντός θυλάκων ανατροπής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
256 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)