Μαθηματική προσομοίωση και διερεύνηση, με τη χρήση υβριδικού ομοιώματος, της επίδρασης των νερών της Μαύρης Θάλασσας στη δυναμική των θαλ...

Περίληψη

Η εκροή των υφάλμυρων νερών της Μαύρης Θάλασσας (ΝΜΘ) στο Βόρειο Αιγαίο, διαμέσου των Στενών των Δαρδανελίων, επηρεάζει και καθορίζει τα υδροδυναμικά και φυσικά χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου. Η εφαρμογή και η προσαρμογή ενός τρισδιάστατου υδροδυναμικού μοντέλου HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) στο Β. Αιγαίο (NAS-HYCOM, North Aegean Sea – HYCOM, 1/50οx1/50o) για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα της διερεύνησης της υδροδυναμικής κυκλοφορίας της περιοχής με στόχο την μελέτη και την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται σε αυτό το πολύπλοκο θαλάσσιο περιβάλλον. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του HYCOM σχετίζεται με τη υβριδική λειτουργία της κατακόρυφης διακριτοποίησης της θαλάσσιας στήλης. Για την εκροή των ΝΜΘ προς το Β. Αιγαίο αναπτύχθηκε μία μαθηματική παραμετροποίηση της ροής των 2 στρώσεων στα Δαρδανέλια βασισμένη στο υδατικό ισοζύγιο της Μαύρης Θάλασσας. Από την αξιολόγηση της πρωτότυπης παραμετροποίησης προέκυψε υψηλή συσχέτιση των αποτελεσμάτων των προ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The brackish Black Sea Waters (BSW) outflow to the Aegean Sea, through the Dardanelles Straits, affects and determines significantly the hydrodynamic and physical characteristics of the North Aegean Sea. The investigation and mathematical simulation of the N. Aegean’s physical oceanography contributes to the knowledge and understanding of the buoyant waters’ circulation initial conditions in the wider East Mediterranean region. The implementation and adaptation of the 3-d hydrodynamic mathematical model HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) in the N. Aegean Sea (NAS-HYCOM, North Aegean Sea – HYCOM, 1/50οx1/50o), undertaken for the first time, significantly contributes to the investigation of the area’s hydrodynamic circulation. The significant potentials of HYCOM are related to the hybrid vertical coordinate operation. Simultaneously, a parameterization of the Dardanelles 2 layer-flow, based on the Black Sea water budget, is implemented at the Dardanelles Strait, in order to calculate ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28244
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28244
ND
28244
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematial modeling and investigation of the Black Sea Waters effect on the North Aegean water masses dynamics with a hybrid ocean model
Συγγραφέας
Ανδρουλιδάκης, Γιάννης (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κρεστενίτης Ιωάννης
Κουράφαλου Βασιλική
Κουτίτας Χριστόφορος
Αγγελίδης Δημοσθένης
Γεωργόπουλος Δημήτριος
Γκανούλης Ιάκωβος
Ζερβάκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φυσική ωκεανογραφία; Υδροδυναμική κυκλοφορία; Αιγαίο, Βόρειο; Μαθηματική προσομοίωση; Κατακόρυφη ανάμιξη; Υφάλμυρα νερά Μαύρης Θαλάσσης; Ροή σε στενά; Σχηματισμός Πυκνών νερών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiii, 369 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)