Ο κύκλος του άνθρακα και του αζώτου σε αγροτικά εδάφη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να συμβάλει στην βελτίωση της κατανόησης των μηχανισμών που εμπλέκονται στον κύκλο των θρεπτικών και της οργανικής ύλης στα εδάφη και να παράσχει εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ως προς την βιώσιμη λειτουργικότητα της κρίσιμης ζώνης του εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, τα επιστημονικά ζητήματα που ερευνώνται στην παρούσα εργασία μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:- Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσομοίωση του άνθρακα στα εδάφη: Ανάπτυξη και αξιολόγηση με δεδομένα πεδίου μεθοδολογίας για την εκτίμηση της τιμής των παραμέτρων του μοντέλου RothC, μέσω της χρήσης δεδομένων πεδίου που προκύπτουν από μεθόδους διαχωρισμού της ΕΟΥ σε διάφορα φυσικά κλάσματα που σχετίζονται με τις δεξαμενές προσομοίωσης του μοντέλου για την αρχικοποίηση και βαθμονόμηση του μοντέλου, αξιολόγηση της μοναδικότητας της βέλτιστης λύσης, ανάλυση ευαισθησίας και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας στα αποτελέσματα του μοντέλου.- Δοκιμή σε διαφορετικά κλίματα (κλιματική διαβάθμιση): Μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current management of soil has been recognized to be unsustainable. In the next 20-50 years, the pressures on soil and its core service functions are predicted to further increase, due to climate change (droughts, extreme precipitation events) and competing demands from production systems to provide food, biofuel, and timber. It is of prime importance to re-evaluate current agricultural practices and develop alternative sustainable soil farming management systems that protect the ecological functions of soil. There is an urgent need for tools and methodologies that will give reliable predictions for climate change effects and restoration management to evaluate alternatives. The objective of this dissertation was to improve our understanding of the mechanisms of nutrient cycling and organic matter (SOM) protection/loss in soils and provide tools that can be used to assist the sustainable functioning of soil critical zone. The scientific issues researched in this thesis can be summarized ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32151
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32151
ND
32151
Εναλλακτικός τίτλος
Carbon and Nitrogen cycling in agricultural lands
Συγγραφέας
Σταμάτη, Φωτεινή (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαϊδης Νικόλαος
Καλογεράκης Νικόλαος
Ψυλλάκη Ελευθερία
Καρατζάς Γεώργιος
Παρανυχιανάκης Νικόλαος
Πανταζίδου Μαρίνα
Schnoor Jerald
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Οργανική ύλη εδάφους; Μοντελοποίηση διεργασιών; Συσσωματώματα εδάφους; Λεκάνη απορροής; Κοιλιάρης ποταμός; RothC μοντέλο; Cast Μοντέλο; Ανάλυση ευαισθησίας; Ανάλυση αβεβαιότητας; Άνθρακας; Άζωτο; Αγροτικά εδάφη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)