Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Ζ' και το έργο του: α' πατριαρχία 1789-1794, β' πατριαρχία 1798-1801

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο “Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Ζ΄(Α΄Πατρ. 1789-1794, Β΄Πατριαρχία 1798-1801) και το έργο του” αποτελεί μια μικρή συμβολή στην ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού πρόκειται για μονογραφία για την προσωπικότητα του Νεόφυτου Ζ΄, που κόσμησε τον Πατριαρχικό θρόνο κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του ΙΗ΄αι., περίοδος προπαρασκευής του απελευθερωτικού αγώνα. Η κύρια πηγή στην οποία στηρίχθηκε εκτός από τις εκδιδόμενες πηγές της βιβλιογραφίας είναι οι ανέκδοτοι (στο σύνολο τους) κώδικες εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συγγραφικό έργο του Πατριάρχη δεν διασώζεται στις πηγές (εκδιδόμενες και ανέκδοτες), ωστόσο μέσα από τα κείμενα των πατριαρχικών σιγιλλίων, πράξεων και των συνοδικών τόμων, διαπιστώνεται ο τρόπος με τον οποίο έδρασε σε εκκλησιαστικό-κοινωνικό επίπεδο και η μέριμνά του για την παιδεία του γένους. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της παρούσας εργασίας έγκειται στην αναζήτηση και μελέτη του κατεξοχήν ανέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD thesis entitled “Ecumenical Patriarch Neophytos VII (first time 1789-1794, Second time 1798-1801) and his work” is a small contribution to the history of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, since it is a monograph about the personality of Neophytos VII, who reigned the Patriarchate throne for the last three decades of the 18th century, a preparation period for the salvation effort. The main sources of the PhD thesis apart from the published sources referred to in the Bibliography are the unpublished (in total) codes of incoming and out-coming documents of the documents of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. The Patriarch’s work has not been preserved in the sources (published and unpublished), however, through the texts of the patriarchate sigillia, acts and ecumenical councils’ volumes we are informed about his actions at church-social level and his concerns about the education of Greek people. The innovative element and the contribution of this work is t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26883
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26883
ND
26883
Εναλλακτικός τίτλος
Ecumenical Patriarch Neophytos VII and his work: first time 1789-1794, second time 1798-1801
Συγγραφέας
Γαλανοπούλου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φειδάς Βλάσιος
Μεταλληνός Γεώργιος
Γόνης Δημήτριος
Παπαθωμάς Γρηγόριος
Μανίκας Κωνσταντίνος
Μόσχος Δημήτριος
Μιχαλάγα Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πατριάρχης Νεόφυτος Ζ'; Οικουμενικό Πατριαρχείο; Γεροντισμός; Ανασύσταση της Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας; Έκδοση "πηδαλίου" και "κανονικού"; Ίδρυση ελληνικών σχολείων; Καταδίκη των πανθεϊστών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
304 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)