Φωτολυτική και φωτοκαταλυτική μελέτη χημικής και γενοτοξικής υποβάθμισης αλογονομένων πυριδινών σε υδατικά διαλύματα

Περίληψη

Η Πυριδίνη και τα παράγωγά της (PPDs) αποτελούν σημαντική κατηγορίαπεριβαλλοντικών ρύπων, κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης, με πιθανές απειλές γιατο περιβάλλον και την υγεία. Έχουν εκτεταμένη χρήση στη χημική βιομηχανία ωςδιαλύτες, πρόδρομα ή ενδιάμεσα συστατικά κατά την παρασκευή φυτοφαρμάκων,βαφών και φαρμακευτικών. Όταν οι πυριδίνες εισαχθούν στο περιβάλλον μπορούν ναπαραμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η 2-χλώροπυριδινη σχηματίζεται ωςδευτερογενής ρύπος κατά την διάρκεια του βιομετασχηματισμού συγκεκριμένωνεντομοκτόνων όπως του imidacloprid. Όλοι οι κύριοι μεταβολίτες του imidaclopridπου έχουν ανιχνευθεί σε φυτά και θηλαστικά περιέχουν το μόριο της 2-χλώροπυριδινης.Οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) αποκτούν συνεχώςσημαντικότερη θέση στο πεδίο της επεξεργασίας του νερού. Στην παρούσα διατριβήέγινε διεξοδική μελέτη επιλεγμένων ΠΟΜΑ ως προς την αποτελεσματικότητα τουςστην επεξεργασία πρότυπων υδατικών διαλυμάτων αλογονωμένων πυριδινών και τωνπαραγώγων τους. Ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pyridine and pyridine derivatives (PPDs) are an important class of environmentalpollutants, usually and mostly of anthropogenic origin, with potential environmentaland health threats. They are extensively encountered in the chemical industry assolvents, starting compounds or intermediates during the synthesis of pesticides, dyesand pharmaceuticals. Once the pyridine compounds enter the environment, they canpersist for long periods. 2-chloropyridine appears to be formed as a secondarypollutant during the biotransformation pathways of specific insecticides, such asimidacloprid. The main imidacloprid metabolites identified in mammals and plants,all contain the 2-chloropyridine moiety.Advanced oxidation processes (AOPs) are gaining importance in water treatment. Inthe present thesis, an extensive study of chosen AOPs in terms of efficiency on thetreatment of aqueous solutions of halogenated pyridines and their derivatives wasperformed. The processes under study are the photolysis and the h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31723
ND
31723
Εναλλακτικός τίτλος
Photolytic and photocatalytic study of the chemical and genotoxic degradation of halogenated pyridines in aqueous solutions
Συγγραφέας
Σκουτέλης, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκη Μαρία
Βλαστός Δημήτριος
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Μπούρτζης Κωνσταντίνος
Κίλιας Γεώργιος
Ζαχαρίας Ιερόθεος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πυριδίνη και τα παράγωγά της; Φωτόλυση 2-χλωροπυριδίνης; 3-χλωροπυριδίνη; Γενοτοξικότητα 2-υδροξυπυριδίνης; Γενοτοξικότητα; Τεχνική μικροπυρήνων; Προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 268 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)