Συγκριτική μελέτη προχωρημένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης σε αραιά διαλύματα βαφών

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα διαφορετικών Προ-χωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων, δηλαδή των: UVC (φωτόλυσης), και της UVC/Η2Ο2 (φωτοχημικής οξείδωσης), των αντιδράσεων Fenton (Fe+2/H2O2, Fe+3/H2O2, Fe+2/H2O2/UVC, Fe+3/H2O2/UVC) ως και της φωτοκαταλυτικής μεθόδου (UVΑ/TiO2 και UVΑ/TiO2/Η2Ο2). Επίσης, εξετάζονται κάποιοι συνδυασμοί αυτών των μεθόδων προκειμένου να ερευνηθεί η απότελεσματικότητά των στον αποχρωματισμό και στην ανοργανοποίηση κάποιων βαφών (Procion Hexl, Remazol, και Drimarene), της κατηγορίας azo τύπου reactive. Αυτές οι βαφές, εξ αιτίας της πολύ καλής εφαρμογής των, χρησιμοποιούνται ευρέως στις βιομηχανικές μονάδες βαφής υφασμάτων. Η οξείδωση των βαφών μέσω των προαναφερθέντων οξειδωτικών μεθόδων, παρακολουθείται από την μείωση της αρχικής συγκέντρωσης της βαφής. Ο πλήρης αποχρωματισμός των διαλυμάτων των βαφών επιτυγχάνεται στις περισσότερες περιπτώσεις έπειτα από 10-20 min. Αναφορικά με την ανοργανοποίηση των βαφών αυτών (που παρακολουθείται από την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study the effectiveness of different Advanced Oxidation Processes is examined, namely: UV (photolysis), and the UVC/H2O2 (photochemical) methods, the Fenton reactions (Fe+2/H2O2, Fe+3/H2O2, Fe+2/H2O2/UVC, Fe+3/H2O2/UVC) as well as the photocatalytic method (UVA/TiO2 and UVA/TiO2/H2O2). Also, combinations of these methods are examined in order to determine their effectiveness in the decolorization and mineralization of some azo type reactive dyes (Procion Hexl, Remazol and Drimarene). These dyes, because of their superior performance in the textile dyeing industry, are used extensively. The oxidation of the dyes through the above-mentioned oxidative methods was determined by the decrease of the initial dye concentration. Complete decolorization was achieved in most cases in about 10-20 min. Regarding the mineralization of the dyes (measured by the TOC reduction) it ranged from about 80-93% but, this was achieved in time intervals ranging from 4 to 6 hours. The results show that ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17872
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17872
ND
17872
Εναλλακτικός τίτλος
A comparative study of advanced oxidation processes in dilute dye solutions
Συγγραφέας
Ρήγα, Ανθούλα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
Εξεταστική επιτροπή
Μποντόζογλου Βασίλειος
Πούλιος Ιωάννης
Βλάχος Νικόλαος
Ανδρίτσος Νικόλαος
Σταματέλος Τάσος
Κούγκολος Αθανάσιος
Παπαπολυμέρου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι; Οξείδωση βαφών; Οξειδωτικές μέθοδοι; Φωτόλυση; Φωτοχημική οξείδωση; Φωτοκαταλυτικές μέθοδοι; Ανοργανοποίηση βαφών; Αποχρωματισμός διαλυμάτων βαφών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
323 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)