Μελέτη ρύπανσης υπογείων υδάτων και εδαφών από αρσενικό και αντιμόνιο σε περιοχές εμφάνισης θειούχου μεταλλοφορίας του ΒΔ τμήματος της νήσου Χίου

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη ρύπανση υπόγειων υδάτων και εδαφών από αρσενικό και αντιμόνιο σε περιοχές εμφάνισης θειούχου μεταλλοφορίας του ΒΔ τμήματος της νήσου Χίου. Το αρσενικό (As) και το αντιμόνιο (Sb) είναι δύο μεταλλοειδή τα οποία εμφανίζονται στο επιφανειακό περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρας και βιόκοσμος) σε ιχνο-ποσότητες και χαρακτηρίζονται από παρόμοιες χημικές ιδιότητες. Η παρουσία τους στο φυσικό περιβάλλον συνδέεται στενά με εμφανίσεις θειούχου μεταλλοφορίας και υδροθερμικών συστημάτων. Σε αυξημένες συγκεντρώσεις είναι τοξικά για τους οργανισμούς και η κύρια οδός έκθεσης είναι το πόσιμο νερό. Η τοξικότητα και η βιοδιαθεσιμότητα των δύο στοιχείων εξαρτάται από τις χημικές ενώσεις τους. Το αρσενικό μπορεί να εμφανίζεται στο περιβάλλον με ορισμένες οξειδωτικές καταστάσεις (-3, 0, +3 και 5) αλλά στα φυσικά νερά βρίσκεται κυρίως με τη μορφή ανόργανων ενώσεων ως οξυανιόντα τρισθενούς (arsenite) και πεντασθενούς (arsenate) αρσενικού. Οι πιο συνηθισμένες οξειδωτικές καταστάσεις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Thesis presents the results of research on environmental pollution by arsenic and antimony in the soil and groundwater of NW Chios Island, Greece. Arsenic (As) and antimony (Sb) are two metalloids which occur in the surface environment (soil, water, air and biota) in trace quantities and are characterized by similar chemical properties. Their presence in the natural environment is closely linked to sulfide ore occurrences and hydrothermal systems. Both elements can form toxic chemical species for human, their main intake pathway being drinking water. Toxicity, reactivity and bioavailability of the elements depend on their chemical forms. Arsenic can occur in the environment in several oxidation states (-3, 0, +3 and +5) but in natural waters is mostly found in inorganic form as oxyanions of trivalent arsenite or pentavalent arsenate. The most common oxidation states of Sb are -3, +3, +5. The trivalent oxidation state of both elements is more toxic than the pentavalent one. Chios i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28070
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28070
ND
28070
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental pollution by arsenic and antimony in the soil and groundwater of NW Chios Island, Greece
Συγγραφέας
Φανουράκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντoς
Εξεταστική επιτροπή
Κελεπερτζής Ακίνδυνος
Σταματάκης Μιχαήλ
Σκαρπέλης Νικόλαος
Στουρνάρας Γεώργιος
Σταμάτης Γεώργιος
Αργυράκη Αριάδνη
Μήτσης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ρύπανση; Αρσενικό; Αντιμόνιο; Θειούχος μεταλλοφορία; Χίος, ΒΔ; Έδαφος; Υπόγεια νερά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
383 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)