Το στρατηγικό μάνατζμεντ γνώσης στη σύγχρονη επιχείρηση: η επίδραση του μοντέλου επικοινωνιακής και γνωσιακής υποκίνησης στην παραγωγικότητα των εργαζομένων του ΟΣΕ

Περίληψη

Η σύγχρονη έννοια της διοίκησης γνώσης είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι τωνεπιχειρηματικών πολιτικών και λειτουργιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τηνεξέλιξη των οργανισμών. Ειδικότερα, η συμβολή αυτή εμφανίζεται ως μια σειράδιεργασιών και ενεργειών οι οποίες έχουν στόχο την λήψη, καλλιέργεια και εξέλιξητου διανοητικού κεφαλαίου, των εργαζομένων, των στελεχών, αλλά και τηςδιοίκησης.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνάται η αποτελεσματικότητα τηςεφαρμογής ενός προτύπου υβριδικού μοντέλου διοίκησης γνώσης, χαρακτηριζόμενουως «Επικοινωνιακός και Γνωσιακός Υποκινητής», προκειμένου να βελτιωθεί ηπαραγωγικότητα των εργαζομένων, να επιτευχθεί η δημιουργία βάσεωνοργανωσιακής μνήμης, να διαχειριστεί η γνώση με αποτελεσματικό τρόπο και νααντιμετωπιστούν τα κενά γνώσης μεταξύ παλαιών και νεοπροσλαμβανόμενωνεργαζομένων. Επίσης, με την εφαρμογή του μοντέλου διερευνάται η βελτίωση τουδείκτη «Διοίκησης Γνωστικών Κεφαλαίων» και του δείκτη «ικανοποίησης από τηνεργασία». Το μοντέλο εφαρμόζετα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The contemporary concept of Knowledge Management is already an integral part ofbusiness operations, contributing in the growth and development of organizations. Inparticular, this contribution appears as a sequence of processes which aim on thecapture, cultivation and growth of the intellectual capital, of the employees, of theexecutives and of the general management.In the present thesis, we study the effectiveness of the implementation of a hybridknowledge management system model, characterized as “Communication andKnowledge Motivator - CKM” on the productivity increase of the workers, on theformulation of a basic organizational memory, on the efficient knowledgemanagement and on the treatment of knowledge gap between old and recentlyrecruited personnel. Moreover, by the implementation of the CKM model we studythe knowledge management index and also the job satisfaction improvement. Ourmodel is applied in a Greek public state organization, the Hellenic Railways S.A.which is used as a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31654
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31654
ND
31654
Εναλλακτικός τίτλος
Strategic knowledge management in modern organizations: the impact of the communication and knowledge motivator model on hellenic railways' employees productivity
Συγγραφέας
Τσιρίκας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαϊδης Χρήστος
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ζαπράνης Αχιλλέας
Λαζαρίδης Ιωάννης
Κουφίδου Στυλιανή
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση γνώσης; Μάνατζμεντ; Διανοητικό κεφάλαιο; Παραγωγικότητα; Ικανοποίηση από την εργασία; Δείκτης διοίκησης γνώσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 379 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)