Σχεδιασμός και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με αντίστροφη ώσμωση: μελέτες περιπτώσεων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η λειτουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση που εγκαταστάθηκαν το 2007 στη νήσο Μήλο και στα Διυλιστήρια Κορίνθου με αρχική δυναμικότητα 2.400 και 1.120 m3/ημέρα αντίστοιχα, καθώς και μίας πιλοτικής μονάδας υπερδιήθησης – αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας 425 m3/ ημέρα για ανάκτηση και ανακύκλωση αστικών λυμάτων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Χερσονήσου το 2008 στη Κρήτη. Για το σκοπό αυτό έγινε συστηματική παρακολούθηση για δύο χρόνια των αφαλατώσεων θαλασσινού νερού Μήλου και Κορίνθου και εμβάθυνση στις κύριες λειτουργικές τους παραμέτρους, όπως η ανηγμένη ενεργειακή κατανάλωση, η κανονικοποιημένη ροή των μεμβρανών, η κανονικοποιημένη απόρριψη άλατος των μεμβρανών, η διαφορική πίεση των μεμβρανών, η ποιότητα του παραγόμενου νερού καθώς και παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην αξιοπιστία των μονάδων.Για την απόδοση των μεμβρανών έγινε η συστηματική κατα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, case studies are presented regarding the design and the operation of two seawater desalination units with reverse osmosis installed at 2007 in Milos island and Corinth Oil Refineries with capacity 2.400 and 1.120 m3/ day correspondingly, as well as one pilot 425 m3/ day Ultrafiltration – Reverse Osmosis unit for the reclamation and reuse of municipal wastewater in the Chersonissos Waste Water Treatment Plant in Crete during 2008. In the framework of this research Milos and Corinth desalination plants have been systematically monitored for 2 years and especially their main operational parameters as the specific energy consumption, the normalized membrane flux, the normalized membrane salt rejection, membrane differential pressure, product water quality and factors contributing negatively in unit reliability. Especially for the membrane performance evaluation the following variables have been recorded systematically: seawater temperature and ionic concentration (th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31585
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31585
ND
31585
Εναλλακτικός τίτλος
Design and operation of reverse osmosis desalination units: case studies
Συγγραφέας
Υφαντής, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Λιοδάκης Στυλιανός
Κατσίρη Αλεξάνδρα
Κουή Μαρία
Θεοδώρου Θεόδωρος
Αναστασοπούλου Ιωάννα
Ντούλια Δανάη
Δημοτίκαλη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αφαλάτωση νερού; Αντίστροφη ώσμωση; Σχεδιασμός αφαλάτωσης; Παρακολούθηση αφαλάτωσης; Υπερδιήθηση; Επαναχρησιμοποίηση νερού; Ανάκτηση νερού; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
327 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)