Διδασκαλία και μάθηση βασικών διανυσματικών εννοιών και πράξεων στο γυμνάσιο: μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη σε έννοιες και καταστάσεις από τη φυσική και τη γεωμετρία

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ερευνά τις δυσκολίες κατανόησης στοιχειωδών διανυσματικών εννοιών και πράξεων. Εκτείνεται σε δύο άξονες: (α) Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αλλά και των δυσκολιών μαθητών Γ΄ Γυμνασίου να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις διανυσματικές έννοιες και πράξεις. (β) Το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διδακτικής προσέγγισης με στόχο οι μαθητές να υπερπηδήσουν τις υπάρχουσες δυσκολίες. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί την ιστορικά διαπιστωμένη στενή σχέση Φυσικής, Γεωμετρίας και Διανυσματικού Λογισμού και βασίζεται στο σχεδιασμό διδακτικών καταστάσεων σχετικών με τη Φυσική και τη Γεωμετρία καθώς και στη συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών μέσα στην τάξη. Από θεωρητικής πλευράς, οι δύο ανωτέρω άξονες στηρίζονται στην εφαρμογή μιας ιστορικογενετικής προσέγγισης για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών, αντλούν στοιχεία από διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει η επικοινωνία μέσα στην τάξη για την προαγωγή της γνώσης (θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation investigates the difficulties in understanding elementary vector concepts and operations. It expands along two axes: (a) the investigation of the abilities as well as the difficulties of 3rd grade high school students in understanding the fundamental vector concepts and operations and (b) the planning and implementation of a didactic approach aiming at the overcoming of the existing difficulties by the students. This approach capitalizes on the historically established close interplay between Physics, Geometry, and Vector Calculus and is based on the planning of teaching situations related to Physics and Geometry, as well as on student cooperation and interaction in the classroom. From a theoretical viewpoint, the two axes above rely on the application of a historic-genetic approach to the teaching of mathematical concepts, borrow elements from diverse pedagogical approaches regarding the possibilities offered by classroom communication to the promotion of knowledge ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31207
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31207
ND
31207
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching and learning fundamental vector concepts and operations in high school: a teaching approach based on concepts and situations from physics and geometry
Συγγραφέας
Δημητριάδου, Ελένη του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζανάκης Κωνσταντίνος
Γαγάτσης Αθανάσιος
Μιχαηλίδης Παναγιώτης
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μωυσιάδης Χρόνης
Παπαδοπούλου Σουζάννα
Καλδρυμίδου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία διάνυσμα; Στοιχειώδεις διανυσματικές έννοιες και πράξεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
456 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)