Η εναρμόνιση των ελληνικών λογιστικών προτύπων(Ε.Λ.Π) με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ( ΔΛΠ/ΔΠΧΠ): η περίπτωση της παρουσίασης και χειραγώγησης των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των _ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (_ΠΧΠ) από το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α), κατά το 2005. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα (Ελληνικό) στο άλλο (_ΛΠ / _ΠΧΠ), ως αποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη των πρώτων οικονομικών καταστάσεων το 2005. Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν τρία επίπεδα ανάλυσης εξετάζοντας, πρώτον, το βαθμό εναρμόνισης ή υπό-εναρμόνισης μετά την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, όπως αυτές προτείνονται από τα _ΛΠ / _ΠΧΠ, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. _εύτερον, αν έχει βελτιωθεί η συνάφεια της σχετικής αξίας, μετά τη συμφιλίωση των οικονομικών καταστάσεων, όπως απαιτείται από το _ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (_ΛΠ 1) και διοχετεύονται οι αντίστοιχες πληροφορίες προς του επενδυτές, διευκολύνοντας τον καθορισμό της δίκαιης αξίας κατά τη διαδικασία της απο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines issues relating to the mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) by all companies listed on the Athens Stock Exchange (ASE), during 2005. In particular, examines the effect of the transition from one accounting system (Greek) to another (IAS / IFRS), as a result of differences arising during the preparation of the first financial statements in 2005. We introduce three levels of analysis through the examination, firstly, the degree of harmonization or disharmonization after the companies' compliance with the mandatory disclosures, such as those that are proposed by the IAS / IFRS in the first year of implementation. Secondly, if there is an improvement in the consistency of the relative value after the adoption of the reconciliation of the financial statements as required by International Accounting Standard 1 (IAS 1) and the transferring of those information to the investors, facilitating the determination of fair value in the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30473
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30473
ND
30473
Εναλλακτικός τίτλος
The harmonization between greek accounting standards with IAS / IFRS: the case of reporting and earnings management in listed companies
Συγγραφέας
Αθιανός, Στέργιος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Βαζακίδης Αθανάσιος
Δριτσάκης Νικόλαος
Τσόπογλου Σταύρος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Σπάθης Χαράλαμπος
Κουσενίδης Δημήτριος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.); Σχετικότητα της αξίας; Χειραγώγηση κερδών; Εναρμόνηση λογιστικών καταστάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)