Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση in vitro πεπτικότητας σιτηρεσίων μεσογειακών ειδών ψαριών: εκτίμηση της διατροφικής αξίας και του ρυθμού αύξησης

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη είχε βασικό σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση της μεθόδου pH-stat για τον προσδιορισμό της πεπτικότητας της διατροφικής πρωτεΐνης στο λαβράκι και τη μελέτη τις επιδράσεις των περιβαλλοντολογικών και βιολογικών παραμέτρων στο βαθμό της αυτοϋδρόλυσης και της ενζυμικής υδρόλυσης χρησιμοποιώντας τη στατιστική και το διαφορικό λογισμό, υπό μορφή αναπτυσσόμενων εξισώσεων. Τα αποτελέσματα απέδειξαν πως η εκάστοτε μείωση της συγκέντρωσης του υποστρώματος, η εκάστοτε αύξηση του επιπέδου pH, η εκάστοτε αύξηση της θερμοκρασίας, η εκάστοτε μείωση της αλατότητας επηρεάζουν θετικά το βαθμό αυτοϋδρόλυσης και το βαθμό ενζυμικής υδρόλυσης. Η προηγούμενη όξινη πέψη δεν βελτίωσε σημαντικά το βαθμό ενζυμικής υδρόλυσης. Το διαφορετικό ενζυμικό προφίλ λαβρακιού επηρεάζει το βαθμό ενζυμικής υδρόλυσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην συνέχεια μελετήθηκε η βελτιωμένη μέθοδος pH-stat για τον προσδιορισμό της πεπτικότητας της διατροφικής πρωτεΐνης πειραματικών σιτηρεσίων διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας οσπρίων ( ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The determination of a diet digestibility in different environmental conditions and under different physiological systems is the first step to evaluate the bioavailability of any living organism. This study was essential to develop and improve the pH-stat method for determining the digestibility of dietary protein in vitro on seabass and study the effects of environmental and biological parameters on the degree of autohydrolysis (BL) and the degree of enzymatic hydrolysis (DH) using statistical and differential calculus form developing equations. Has been study the influence of concentration of the diet, from 9 different concentrations of dietary protein per unit of enzyme activity of total alkaline protease (0.5, 0.75, 1, 1.5, 3, 5, 10, 30, 50 μg / U) on degree of enzymatic hydrolysis and autohydrolysis. The influence of pH degree (pH 8, pH 7 and pH 6) on degree of enzymatic hydrolysis and autohydrolysis using titrisoft program and the influence of temperature (25 ° C, 20 ° C and 15 ° ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27139
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27139
ND
27139
Εναλλακτικός τίτλος
Development methodology for measuring in vitro digestibility of feeds mediterranean fish species: assessment of the nutritional value and growth rate
Συγγραφέας
Abusdeg, Farag (Father's name: Ali)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μούτου Αικατερίνη
Μαμούρης Ζήσης
Αλέξη Μαρία
Κλαουδάτος Σπυρίδων
Παναγιωτάκη Παναγιώτα
Μήλιου Ελένη
Νέγκας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πεπτικότητα; Πρωτεΐνες; Ρυθμός αύξησης; Τσιπούρα; Λαβράκια; Ανασυνδιασμένα ένζυμα; Βαθμός αυτοϋδρόλυσης; Θερμοκρασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 178 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)