Μελέτη της επίδρασης των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων στη δυναμική, τη ρεολογία και τη γήρανση κολλοειδών συστημάτων εκτός ισορροπίας

Περίληψη

Η φασική συμπεριφορά ενός αιωρήματος μονοδιάσπαρτων σκληρών σφαιρώνκαθορίζεται μόνο από το κλάσμα όγκου του. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις είναι σευγρή φάση και σε πιο μεγάλες ανασυντάσσεται σε κρύσταλλο για να μεγιστοποιήσειτην εντροπία. Στο μεταβατικό κλάσμα όγκου των 0.59, το σύστημα εγκλωβίζεταικινητικά σε μια μετασταθή υαλώδη κατάσταση. Η προσθήκη μη προσροφώμενων,υψηλής συγκέντρωσης, γραμμικών πολυμερών προκαλεί ελκτικές δυνάμειςαποκλεισμού ανάμεσα στα σωματίδια, επιφέροντας δομικά ετερογενής καταστάσειςπηκτώματος, σε ενδιάμεσα κλάσματα όγκου, και ελκτικούς ύαλους σε μεγαλύτερα.Υπό την εφαρμογή μη γραμμικής διάτμησης, στερεές καταστάσεις σκληρώνσφαιρών, είτε ύαλου, κρύσταλλου ή πηκτώματος, υγροποιούνται και ρέουν, με τηνμετρούμενη τάση να αντικατοπτρίζει τις μικροσκοπικές κινήσεις και αλλαγές στηδομή. Αυτή η διατριβή εστιάζει στις γραμμικές και μη γραμμικές καταστάσεις υπόδιάτμηση (μεταβατικές και σταθερές), εξετάζοντας τις μικροσκοπικές και ρεολογικέςιδιότητες στερεών κολλοειδών αιωρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The phase behavior of a suspension of monodisperse colloidal hard spheres isdetermined solely by its volume fraction, φ. At low concentrations we find a liquidstate and at higher concentrations it forms an ordered crystal as a way to maximizeentropy. At a transition volume fraction of about 0.59 the system becomes kineticallytrapped in a metastable glassy state. Addition of a high concentration non-adsorbinglinear polymer depletant causes attractions between the particles, inducingmicrostructurally heterogeneous frozen gel states at intermediate volume fractions andattractive glasses at high φ’s. Under non-linear shear, solid-like suspensions of hardspheres, either glasses, crystals or gels, yield and flow, the stress response to theapplied strain reflecting the microstructural changes and microscopic particle motions.This study focuses on the linear and the non-linear properties under shear (transientand steady state), both microscopic and rheological, of solid-like colloidalsuspensio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30129
ND
30129
Εναλλακτικός τίτλος
A study on the effects of interparticle interactions on the dynamics, rheology and aging of colloidal systems out of equilibrium
Συγγραφέας
Κουμάκης, Νικόλαος-Νεκτάριος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Πετεκίδης Γεώργιος
Φυτάς Γεώργιος
Βλασσόπουλος Δημήτριος
Βαμβακάκη Μαρία
Loppinet Benoit
Brady John F.
Καρατάσος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Κολλοειδή; Ρεολογία; Σκληρές σφαίρες; Προσομοιώσεις δυναμικής Brown; Ύαλοι; Κρύσταλλοι; Πηκτώματα; Διαρροή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
x, 296 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.