Διερεύνηση της ικανότητας αντίληψης οπτικών πλάνων και επίδοσης σε έργα της θεωρίας του νου σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας, σύνδρομο Down και τυπική ανάπτυξη: αναπτυξιακή προσέγγιση

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να διερευνήσει τις διαφορές και ομοιότητες ανάπτυξης της αντίληψης οπτικών πλανών και της ικανότητας της θεωρίας του νου μεταξύ των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και νοητική καθυστέρηση, οργανικής (π.χ., σύνδρομο Down) και μη οργανικής αιτιολογίας μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής προσέγγισης του Zigler. Η έρευνα εξετάζει επιπλέον την επιμέρους σχέση των ικανοτήτων της οπτικής αντίληψης και της θεωρίας του νου. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν 106 παιδιά, σαράντα δύο παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σαράντα ένα παιδιά με νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας και είκοσι τρία παιδιά με σύνδρομο Down. Οι συμμετέχοντες εξισώθηκαν με βάση τη συνολική νοητική τους ηλικία, όπως προέκυψε από το τεστ νοημοσύνης WISC-III (Γεώργας κ.ά., 1997) και το φύλο. Για να μελετηθεί η ικανότητα αντίληψης των οπτικών πλανών, καθώς και η ικανότητα της θεωρίας του νου, τέθηκε ένας αριθμός υποθέσεων και προβλέψεων. Επίσης κατασκευάστηκε μια συστοιχία αποτελούμενη από 70 περίπου πρωτότυπα κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to investigate the differences and similarities of the development of visual illusions’ perception and the ability of theory of mind in children with non-specific intellectual disability, Down syndrome and typically developing children according to Zigler’s developmental approach. This study also examined the relationship between the ability of visual illusions’ perception and the ability of theory of mind.For this purpose 106 children were examined, forty-two of them were typically developing children, forty-one of them were children with non-specific intellectual disability and fourteen children with Down syndrome. The participants were matched on the basis of overall mental age, as revealed by the intelligence test WISC-III (Georgas et al, 1997) and sex.In order to study the perception of visual illusions, and the ability of the theory of mind, a number of hypotheses and predictions were developed. Also, a test battery was constructed consisting of 7 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29874
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29874
ND
29874
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating the ability of visual illusions’ perception and performance on the theory of the mind’s tasks in children with non-specific intellectual disability, Down syndrome and typically developing children: Developmental approach
Συγγραφέας
Γκιαούρη, Στεργιαννή (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Αλευριάδου Αναστασία
Γρούϊος Γεώργιος
Κυρίδης Αργύρης
Παυλίδης Γεώργιος
Σούλης Σπύρος
Σταυρούση Παναγιώτα
Τσακιρίδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αντίληψη οπτικών πλάνων; Θεωρία του νού; Νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτίας; Σύνδρομο Down; Αναπτυξιακή προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
361 σ., πιν., γραφ. + 1 CD Δεδομένων
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)