Μελέτη των γενετικών πολυμορφισμών του γονιδίου της αιμοξυγενασης-1 (HO-1) και επίδραση τους σε καταστάσεις οξειδωτικού στρες

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του (GT)n πολυμορφισμού του υποκινητή της αιμοξυγενάσης-1 (HO-1) στη μεταμόσχευση νεφρού. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση του γενοτύπου του δότη και του λήπτη στην επιβίωση και στη λειτουργία του μοσχεύματος, καθώς και στη γενικότερη έκβαση 175 μεταμοσχεύσεων νεφρού. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι συχνότητες των GT-επαναλήψεων της ΗΟ-1 σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα 250 μαρτύρων του ελληνικού πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, συλλέχθηκαν δημογραφικά και κλινικά στοιχεία για τα ζεύγη δότη/λήπτη, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αναδρομική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η κατανομή των (GT)n αλληλομόρφων είναι δικόρυφη, με επικρατέστερα τα αλληλόμορφα των 23 και 30 GT-επαναλήψεων. Τα (GT)n αλληλόμορφα διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό επαναλήψεων των GT-επαναλήψεων, τα S (≤27) και τα L (>27). Οι μάρτυρες, λήπτες και δότες βρίσκονται σε ισορροπία κατά Hardy-Weinberg. Ο (GT)n πολυμορφισμός του δότη και του λήπτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the study of the influence of the (GT)n polymorphism in the promoter of the heme-oxygenase-1 gene (HO-1) in kidney transplantation. We examined the influence of donor’s and recipient’s genotype in the graft survival and function after kidney transplantation, as well as on clinical outcome in 175 transplantation procedures. We also estimate the frequencies of alleles with varying numbers of (GT)n repeats in 250 healthy Greek individuals. Complete data sets, as far as the clinical details and outcomes are concerned were available for all transplantations and were used for the retrospective statistical analysis. The distribution of the (GT)n alleles showed a bimodal pattern, with one peak located at 23 GT-repeats and the other at 30 GT-repeats. We divided the HO-1 alleles into two subclasses according to their (GT)n repeats number, the S≤27 repeats and L>27 repeats. The three populations (control, recipients, donors) were in Hardy-Weinberg Equilibrium. Ne ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29759
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29759
ND
29759
Εναλλακτικός τίτλος
Study of genetic polymorphism of the heme-oxygenase-1 gene (HO-1) and their impact in oxidative stress
Συγγραφέας
Κάτανα, Ελένη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζοπούλου-Κλαδάρα Μαργαρίτα
Σκούρας Ζαχαρίας
Δανιηλίδης Μιχαήλ
Γιάγκου Μηνάς
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Γιακουστίδης Δημήτριος
Σκούρα Λεμονιά
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αιμοξυγενάση-1; Μεταμόσχευση νεφρού; Οξειδωτικό στρες; (GT)n πολυμορφισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
134 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)