Η κατασκευή της έννοιας του Ξένου στον Πλάτωνα: ταυτότητα και ετερότητα στη δημοκρατική Αθήνα

Περίληψη

Ο Πλάτων ερευνά τη φιλοσοφική διάσταση της ταυτότητας με ένα διαφορετικό τρόπο. Εκείνος, για πρώτη φορά, δίνει στην ανθρωπότητα μια συνεκτική πρόταση για τη φιλοσοφική διάσταση της ετερότητας, κυρίαρχη μορφή της οποίας είναι ο Ξένος. Ο Πλάτων στέκεται κριτικά απέναντι στο δημοκρατικό παράδειγμα που αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και προβληματικό. Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο έργο αυτό αποβλέπουν στο να αναδείξουν τον απόλυτα δημοκρατικό ορίζοντα (ακόμα και αν ακούγεται παράξενο) της πλατωνικής σκέψης, που δομήθηκε και αναδύθηκε σε ένα περιβάλλον πολυετούς εδραίωσης του δημοκρατικού προτύπου. Αυτό δημιουργεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αναμφισβήτητα ο πλατωνικός προβληματισμός και, δεύτερον, έναν εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο ο Πλάτων, αν και αντίθετος σε θεμελιώδη επιχειρήματα των σοφιστών και του κυρίαρχου παιδαγωγικού πρότυπου της αθηναϊκής δημοκρατίας, ενσωματώνει και αναδεικνύει τις καλύτερες παραδόσεις και τα πιο σημαντικά επιχειρήματα του δημοκρατικού δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Plato researches the philosophical dimension of Identity in a different way. He, for the first time, gives humanity a coherent proposal for the philosophical dimension of Otherness, dominant form of which is the Stranger. Plato stands critical towards democratic example, proved ineffective and problematic. The efforts undertaken in this work here aims to demonstrate the ultimate democratic horizon (even if it sounds strange) of Platonic thought, established and emerging in an environment of multi-annual consolidation of the democratic paradigm. This creates a conceptual framework within which arguably moves Platonic reflection and secondly, the amazing way in which Plato, although opposing fundamental arguments of the sophists and the dominant pedagogical paradigm of Athenian democracy, integrates and showcases the best traditions and the most important arguments of the democratic debate so as to arrive at universal conclusions, although critique the dominant democratic logic. On the o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29501
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29501
ND
29501
Εναλλακτικός τίτλος
The construction of the concept of Stranger in Plato: Identity and Otherness in democratic Athens
Συγγραφέας
Μανουράς, Στέργιος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Κιτρομηλίδης Π.
Βαλλιάνος Π.
Κυρτάτας Δ.
Μολύβας Γ.
Κάλφας Β.
Ζωγραφίδης Γ.
Ράγκος Σ.
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πλάτων; Ταυτότητα; Ετερότητα; Ξένος; Κατασκευή εννοιών; Εαυτός; Άλλος; Οντολογία; Ανθρωπισμός; Σοφιστές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
344 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)