Επιγενετικοί μηχανισμοί γονιδιακής σήμανσης κατά τη μίτωση

Περίληψη

Τα MHCII γονίδια του κυρίου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας παίζουνσημαντικό ρόλο στην ανοσολογική απόκριση. Η ρύθμιση τους εμπλέκει πρωτεΐνες οιοποίες δρώντας συνεργατικά συγκροτούν το ενισχυόσωμα των MHCII (MCE). ΤοMCE δεν είναι αρκετό για την ενεργοποίηση τους, απαιτείται η παρουσία του CIITA,που αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή των MHCII γονιδίων. Η παρούσα εργασίαπροσεγγίζει την ρύθμιση των MHCΙΙ γονιδίων κατά τη διάρκεια του κυτταρικούκύκλου και συγκεκριμένα κατά τη μίτωση. Μελετήθηκε η ύπαρξη γονιδιακήςσήμανσης, μια σημαντική διαδικασία για το κύτταρο προκειμένου να διατηρήσει τοπρότυπο έκφρασης των γονιδίων του στον επόμενο κυτταρικό κύκλο.Mε πειράματα ανοσοφθορισμού για παράγοντες του MCE παρατηρήθηκε οεντοπισμός τους στη μιτωτική χρωματίνη, ενώ η μελέτη της κινητική τους έδειξε ότιη πρόσδεση τους είναι δυναμική. Μετά από συγχρονισμό μιας καλλιέργειας Β-λεμφοκυττάρων και με ανοσοκατακριμνήσεις χρωματίνης σε διάφορες φάσεις τουκυτταρικού κύκλου μελετήθηκε η κινητική της πρόσδεσης διαφόρω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The MHCII genes of the major histocompatibily complex play an importantrole in immune response. Their regulation implicates proteins that synergistically bindto the promoter and constitute the MHCII enhanceosome (MCE). Although necessary,MCE is not sufficient to drive transcription. The master coactivator CIITA is requiredfor efficient transcription initiation and elongation. This study approaches theregulation of MHCII genes through the cell cycle and particular during mitosis. Theexistence of gene bookmarking was examined, an important process for the cell inorder to maintain the gene expression profile to the next cell cycle.Immunostaining experiments for components of MCE showed theirassociation on mitotic chromatin in a dynamic manner, although with variable kineticsin different stages of the cell cycle. After the synchronization of a B lymphocyteculture and chromatin immunoprecipitation assays in different cell cycle stages werestudied the kinetics of the recruitment of different ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29405
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29405
ND
29405
Εναλλακτικός τίτλος
Epigenetic mechanisms of gene bookmarking during mitosis
Συγγραφέας
Αραμπατζή, Παναγιώτα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαματθαιάκης Ιωσήφ
Καρδάσης Δημήτριος
Ταλιανίδης Ιωάννης
Σπηλιανάκης Χαράλαμπος
Γαρίνης Γεώργιος
Καλαντίδης Κρίτων
Δελιδάκης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γονιδιακή σήμανση; Μίτωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
117 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)