Μελέτη mecA - θετικών κλινικών στελεχών staphylococcus aureus με διαφορετικά επίπεδα αντοχής στη μεθικιλλίνη

Περίληψη

Ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο κάθε στελέχους που φέρει το γονίδιο mecA, τα επίπεδα αντοχής μπορεί να κυμαίνονται από φαινοτυπική ευαισθησία έως υψηλή αντοχή. Χαρακτηριστικό πολλών στελεχών MRSA αποτελεί η ετερογενής έκφραση της αντοχής, η οποία οφείλεται στον διαχωρισμό ενός ισχυρά ανθεκτικού υποπληθυσμού μετά από έκθεση σε μεθικιλλίνη. Η μέγιστη έκφραση αντοχής από την μεταλλαγμένη πενικιλλινο-δεσμευτική πρωτεΐνη PBP2΄ απαιτεί την ορθή και αποτελεσματική σύνθεση των προδρόμων μορίων της πεπτιδογλυκάνης. Τα γονίδια που εμπλέκονται στη σύνθεση και αποικοδόμηση των πρόδρομων του κυτταρικού τοιχώματος, τη ρύθμιση, τη μεταφορά και μεταγωγή σήματος μπορεί να καθορίσουν το επίπεδο αντοχής που εκφράζεται. Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες διαθέσιμες σχετικά με τη λειτουργία ή την αποτελεσματικότητα αυτών των παραγόντων στα κλινικά στελέχη, σε σχέση με τα επίπεδα αντοχής στη μεθικιλλίνη.Στελέχη S. aureus της κοινότητας που φέρουν το mecA γονίδιο και την PBP2’ αλλά εμφανίζου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Depending on the genetic background of the strain that carries mecA, resistance levels range from phenotypically susceptible to highly resistant. Characteristic for most MRSA is the heterogeneous expression of resistance, which is due to the seggregation of a more highly resistant subpopulation upon challenge with methicillin. Maximal expression of resistance by PBP2' requires the efficient and correct synthesis of the peptidoglycan precursor. Genes involved in cell-wall precursor formation and turnover, regulation, transport, and signal transduction may determine the level of resistance that is expressed. At this stage, however, there is no information available on the functionality or efficacy of such factors in clinical isolates in relation to methicillin resistance levels.Community-type Staphylococcus aureus strains that are positive for mecA and PBP2a but appear phenotypically susceptible to oxacillin are increasingly reported worldwide. For this reason, four S. aureus clinical is ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29341
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29341
ND
29341
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of mecA positive clinical isolates staphylococcus aureus with different levels of resistance in methicillin
Συγγραφέας
Λάμπρου, Μαρία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Πουρνάρας Σπυρίδων
Τσακρής Αθανάσιος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Μαλίζος Κωνσταντίνος
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος
Πετεινάκη Ευθυμία
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Staphylococcus aureus με αντοχή στη μεθικιλλίνη (MRSA); MRSA στελέχη ευαίσθητα στην οξακιλλίνη (OS-MRSA); Ετερογένεια; Βανκομυκίνη; Παράγοντες Fem; Πειραματικές λοιμώξεις; Πληθυσμιακή ανάλυση; Μικροβιοκτόνες δοκιμασίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
172 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)