Επίδραση της σιλδεναφίλης και του NO σε ασθενείς με δευτεροπαθή πνευμονική υπέρταση

Περίληψη

Η πνευμονική υπέρταση είναι ένα χρόνιο νόσημα ,το οποίο οδηγεί σταδιακά στο θάνατο. Σκοπός της δικής μας μελέτης ήταν να διερευνήσουμε την επίδραση του εισπνεόμενου νιτρικού μονοξειδίου και της από του στόματος χορηγούμενης σιλδεναφίλης στην δευτεροπαθή, “ out of proportion” πνευμονική υπέρταση, άμεσα μετεγχειρητικά, σε ασθενείς μετά από αντικατάσταση αορτικής ή/και μιτροειδούς βαλβίδας με ή χωρίς συνοδό αορτοστεφανιαία παράκαμψη και ανεπάρκεια αριστεράς κοιλίας. Το πρωτόκολλο της μελέτης συμπεριλάμβανε τη χορήγηση iNO 10 ppm και σιλδεναφίλης 100 mg από το στόμα. Η χρονική του διάρκεια ήταν 90 min και εξετάστηκε η επίδραση του καθενός φαρμάκου ξεχωριστά καθώς και η επίδραση της συγχορήγησης των δύο φαρμάκων στις πνευμονικές αιμοδυναμικές παραμέτρους, στις αιμοδυναμικές παραμέτρους της συστηματικής κυκλοφορίας και στις παραμέτρους οξυγόνωσης. Συνολικά 20 ασθενείς έλαβαν μέρος στη μελέτη, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 10 ατόμων η καθεμιά. Οι πληθυσμοί των δύο ομάδων ήταν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pulmonary hypertension is a chronic disease wich inevitably leads to death. Our goal was to study the effect of inhaled nitirc oxide and per os sildenafil in secondary “out of proportion” PH early after surgery in patients that underwent replacement of the aortic and/or mitral valve (with or without coronary artery bypass graft surgery) and had concomitant left heart failure. Based on our protocol inhaled nitric oxide 10 ppm and per os sildenafil 100 mg were administered. The effect of each drug separately and additively was studied within 90 minutes of its administration and any changes in the pulmonary and systemic circulation parameters and in the blood gas parameters were noted. Twenty patients were studied and were divided into two groups ( ten patients in each group). The two groups were homogeneous as far as their demographics, the admitting diagnosis in ICU and the severity of left heart failure (as this determined by the left ventricular ejection fraction echocardiographi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29297
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29297
ND
29297
Εναλλακτικός τίτλος
Efficacy of sildenafil and nitric oxide in patients with secondary pulmonary hypertension
Συγγραφέας
Παμπόρη, Σμάρω (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογικός. Εντατική Θεραπεία
Εξεταστική επιτροπή
Γουδεβένος Ιωάννης
Μιχάλης Λάμπρος
Νάκος Γεώργιος
Κωλέττης Θεόφιλος
Βούλγαρη Παρασκευή
Κουλούρας Βασίλειος
Κωνσταντινίδης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση; Σιλδεναφίλη και πνευμονική υπέρταση; Νιτρικό μονοξείδιο και πνευμονική υπέρταση; Πνευμονική υπέρταση κατηγορίας 2; Δυσανάλογη πνευμονική υπέρταση κατηγορίας 2; Πνευμονική υπέρταση και αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια; Σιλδεναφίλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
203 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)