Ανθεκτικότητα των μονογονεϊκών οικογενειών λόγω διαζυγίου και προσαρμογή των εφήβων

Περίληψη

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι ενώ κάποια παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα στην προσαρμογή και την ψυχική υγεία, η πλειοψηφία των παιδιών αυτών αναπτύσσονται χωρίς σοβαρές δυσκολίες (Parke, 2003). Φαίνεται πως υπάρχουν οικογένειες οι οποίες χαρακτηρίζονται «ανθεκτικές» επειδή αντιμετωπίζουν επιτυχώς στρεσσογόνες συνθήκες μέσω της ενεργοποίησης προστατευτικών παραγόντων (Kalil, 2003). Έτσι, οι οικογενειακές διεργασίες μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα την προσαρμογή στην εφηβεία από ό,τι η οικογενειακή δομή (Lansford, et.al., 2001). Ενώ φαίνεται να αποτελούν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του αναπτυξιακού αποτελέσματος, δεν έχει μελετηθεί ο σύνθετος μηχανισμός με τον οποίο εξηγείται η καλή ή η φτωχή προσαρμογή των εφήβων μονογονεϊκών οικογενειών (Friendly & Grolnick, 2009; Wu, 2008). Η παρούσα έρευνα στοχεύει: α) στην κατανόηση των οικογενειακών διεργασιών, ως προστατευτικών μηχανισμών, μέσω των οποίων κάποιες μονογονεϊκές οικογέν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Based on literature, while some children of divorced families are at risk of presenting problems in their adaptation and mental health, the majority develop without serious problems (Parke, 2003). It seems that there are families called "resilient" because they successfully face adversities through mobilizing protective factors (Kalil, 2003). Thus, family processes may explain better adolescents' adaptation than the family structure itself (Lansford et al., 2001). While family processes seem to be a good predictive factor of developmental outcome, the complicated mechanism through which the positive or poor adaptation of the adolescents living in divorced families may be explained, has not been studied (Friendly & Grolnick, 2009; Wu, 2008). This study is focused on: a) the understanding of family processes as protective mechanisms, through which some divorced families present to be resilient referring to family functioning and b) the way that family resilience promotes adolescents' ada ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29267
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29267
ND
29267
Εναλλακτικός τίτλος
Resilience in divorced families and adaptation of the adolescents
Συγγραφέας
Δουκάκου, Μαρία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μόττη-Στεφανίδη Φρόσω
Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία
Κανελλοπούλου Λίσσυ
Ναυρίδης Κλήμης
Χατζηχρήστου Χρυσή
Παυλόπουλος Βασίλειος
Πολυχρόνη Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Οικογενειακή ανθεκτικότητα; Διαζύγιο; Ψυχική ανθεκτικότητα; Εφηβεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
505 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)