Ο χρόνος ασφάλισης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα του χρόνου ασφάλισης, εξειδικεύοντας την έννοιά του και προσδιορίζοντάς την στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η αναγκαιότητα προσδιορισμού της έννοιας του χρόνου ασφάλισης προκύπτει από το γεγονός ότι ο χρόνος που διανύει ο εργαζόμενος, ο οποίος ασφαλίζεται σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δεν συνιστά ένα σταθερό μέγεθος, εξ αρχής προδιαγεγραμμένο. Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης εξελίσσεται διαρκώς αναπροσαρμοζόμενος στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, γεγονός που οδηγεί σε διεύρυνση της έννοιας του χρόνου ασφάλισης. Συνέπεια αυτής είναι η ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την κατοχύρωση, αλλά και τη δυνατότητα ενάσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ασφαλιστική σχέση και στα οποία προσβλέπουν οι ασφαλισμένοι με την καταβολή εισφορών σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Πολύ δε περισσότερο γίνεται καταφανής η αξία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος των γηρατει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis addresses the issue of time insurance, specifying its meaning and identifying it in Greek system of social security. The need to define the concept of insurance period stems from the fact that the time spent by employees, who secured social security body is not a fixed size outset prescribed. The Social security contributions evolves constantly readjusted to social and economic developments, leading to a widening of the concept of time security funds. Consequence of this is the existence of uncertainty about the guarantee and the possibility of exercising rights under the insurance relationship in which they look forward by their contributions in the event of a contingency. Moreover it becomes obvious the value of the institution of social security, when occur insurance risks of old age, illness or deaths, when the insured requires the institution of social security to ensure a minimum level of decent living when he has spent insurance time and has paid insurance contributi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29162
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29162
ND
29162
Εναλλακτικός τίτλος
The time of insurance
Συγγραφέας
Παυλίδου, Μαρία του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Στεργίου Άγγελος
Καζάκος Αριστείδης
Ζερδελής Δημήτριος
Δούκα Βικτώρια
Κοντιάδης Ξενοφών
Μορφακίδης Χρήστος
Σιδέρης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Χρόνος; Κοινωνική ασφάλιση; Πραγματικός χρόνος; Πλασματικός χρόνος; Απασχόληση; Προαιρετική ασφάλιση; Διαδοχική ασφάλιση; Εισφορές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 713 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)