Η οργάνωση και η τακτική του βυζαντινού στρατού στην ύστερη περίοδο (1204-1461)

Περίληψη

Η διατριβή έχει σκοπό να παρουσιάσει, εξετάσει και αναλύσει τα στρατιωτικά γεγονότα της περιόδου 1204-1461 και να αποτυπώσει την εικόνα της στρατιωτικής τακτικής των Βυζαντινών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται επικουρικά ορισμένα ζητήματα οργάνωσης, οπλισμού, εκπαίδευσης, όταν και όπου αυτά συσχετίζονται με την τακτική.Αναλυτικότερα, η διατριβή δομείται σε έξι κύρια κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή, όπου αναπτύσσεται ο σκοπός και η σημασία της, παρουσιάζεται η επιστημονική μεθοδολογία για την ανάπτυξη του θέματος και αναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο εκθέτονται και παράλληλα αναλύονται όλα τα στρατιωτικά γεγονότα (μάχες σε παράταξη, εκστρατείες, πολιορκίες) με έμφαση σε εκείνα για τα οποία οι πηγές παρέχουν επαρκείς πληροφορίες. Καλύπτονται η κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Λατίνους, οι συγκρούσεις του κράτους της Νικαίας με τη Λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως, τους Σελτζούκους, τους Βούλγαρους και τα υπόλοιπα ελληνικἀ κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims to present, discuss and analyze the military events of the period 1204-1461 and to capture the image of the Byzantine military tactics. Within this framework, some relevant issues are discussed such as military organization, arms and armour and military training, especially when they are directly related to military tactics.The thesis is structured into six chapters. The introduction exhibits the purpose and the scientific methodology of the study as well as the primary sources used.The second chapter presents and analyzes the military events (battles, campaigns, sieges) with emphasis on those for which sources provide sufficient information. It covers the conquest of Peloponnesus by the Latins, the conflicts of the empire of Nicaea against the Latin empire of Constantinople, the Seljuks, the Bulgarians and the other splinter Greek states. Next to follow is the Paelologian era, which is dominated by the fighting against Charles I of Anjou, the principality of the Morea ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29081
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29081
ND
29081
Εναλλακτικός τίτλος
The organization and military tactics of the late Byzantine army (1204-1461)
Συγγραφέας
Κανελλόπουλος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Στέργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γουναρίδης Πάρις
Βέλλας Μιχαήλ
Κόλιας Ταξιάρχης
Κορδώσης Μιχαήλ
Κιουσοπούλου Αντωνία
Μπενβενίστε Ρίκα
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζάντιο, Ύστερη Περίοδος; Πόλεμος; Πολεμική τακτική; Στρατιωτική οργάνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
352 σ., πιν., χαρτ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)