Μετανάστευση και στρατηγικές κοινωνικής ένταξης στον αστικό χώρο: η περίπτωση της πόλης του Ηρακλείου

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η μελέτη της μεταναστευτικής παρουσίας στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικότερα η εξέταση των ζητημάτων της ένταξης των μεταναστών στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης, καθώς και των στρατηγικών που εφαρμόζουν αποσκοπώντας στην αποδοχή τους από τον ντόπιο πληθυσμό, στην εξοικείωση τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον εγκατάστασης και στην υλοποίηση του μεταναστευτικού τους σχεδίου. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας βασίστηκε σε μία σύνθετη ερευνητική προσέγγιση. Ο συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων θεωρήθηκε ως ο πλέον ενδεδειγμένος για τη διερεύνηση του θέματος. Η πρώτη έρευνα, ποσοτικού χαρακτήρα, επιχειρεί να αποτυπώσει τις συνθήκες ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας της πόλης του Ηρακλείου και τις διαμορφούμενες κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις στο νέο τόπο εγκατάστασής τους. Στην ποιοτική έρευνα που ακολούθησε αναδείχτηκαν νέοι προβληματισμοί, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μετανάστες νοηματοδοτού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is the study of the presence of immigrants in the city of Heraklion as well as the study of the issues involved in their integration in the financial and social web of the city as well as the strategies they use to become accepted by the local community, familiarize themselves with the new social environment they have settled in and to materialize their immigration plan.The collection of the data for this study was based on a complex investigatory approach. The combination of quantitative and qualitative methods of analysis was considered as most appropriate for this study. The first study which is quantitative aspires to depict the conditions under which immigrants are assimilated in the labour market of Heraklion and the socio-economic relations immigrants form in the place they settle in. The qualitative study focuses on understanding of the way in which immigrants comprehend the assimilation conditions in the local labour market as well as the social netw ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29079
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29079
ND
29079
Εναλλακτικός τίτλος
Immigration et strategies d' integration sociale au milieu urbain: le cas de la ville de Heraklion
Συγγραφέας
Προκοπάκης, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χάλαρης Γεώργιος
Γράβαρης Διονύσιος
Ζαϊμάκης Ιωάννης
Παπαϊωάννου Σκεύος
Κασίμης Χαράλαμπος
Δαφέρμος Μανόλης
Τσιώλης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μετανάστευση; Κοινωνική ένταξη; Στρατηγικές ένταξης; Κοινωνική διαστρωμάτωση; Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα; Διαγενεακή κινητικότητα; Εργασιακές διαδρομές; Μεταναστευτικά δίκτυα; Μεταναστευτικό σχέδιο; Ταυτότητες; Θηλυκοποίηση της μετανάστευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
457 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)