Η χειρουργική αντιμετώπιση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας-κώφωσης, στην βρεφική-παιδική ηλικία, με χρήση εμφυτεύματος

Περίληψη

Έγινε μελέτη σε σαράντα τρία παιδιά με διαπιστωμένη νευροαισθητήριαβαρηκοΐα μεγάλου βαθμού ή και πρακτική κώφωση. Τα παιδιά αυτάαντιμετωπίσθηκαν με την χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (στον κοχλία ήεγκεφαλικό στέλεχος), και καταγράφονται τυχόν διεγχειρητικές, μετεγχειρητικέςεπιπλοκές, δυσκολίες στις ρυθμίσεις της λειτουργικότητας του επεξεργαστή ομιλίαςτου εμφυτεύματος (ρυθμίσεις καναλίων), και γίνεται αναφορά στην πρόοδο για τηνανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου. Τέλος διερευνάται η ωριμότητα που ανέπτυξανμετά την επέμβαση και ο βαθμός της κοινωνικής τους προσαρμογής. Δενπαρατηρήθηκαν ιδιαίτερα διεγχειρητικά προβλήματα σε όλες τις επεμβάσεις τόσο τωνκοχλιακών, όσο και των εμφυτευμάτων εγκεφαλικού στελέχους. Όσον αφορά τιςμετεγχειρητικές επιπλοκές σε ορισμένα από τα κοχλιακά εμφυτεύματα υπήρξαν μικρέςεπιπλοκές, κοινές για χειρουργικές επεμβάσεις (αιματώματα, πυώδης ρύση, αστάθειαβάδισης για μερικές ημέρες) όπως καταγράφεται βιβλιογραφικά, ενώ στα εμφυτεύματαεγκεφαλικού στελέχους μό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This is a study of 43 children, diagnosed with profound sensorineural hearing loss ordeafness who underwent implant surgery. Pre operative findings along withintraoperative complications are described. Also postoperative complications andprogress of speech and language development are analysed and discussed. Finally thechild’s maturity and the degree of social adjustment is investigated.From the results found, there are no intraoperative complications in either type ofimplantation. Concerning the postoperative complications in children who underwentcochlear implantation, only minor complications were found (hematomata, infection ofthe wound, walking instability for a few days postoperatively), while from the 3children who underwent brainstem implantation, one child was found withretroauricular swelling, due to cerebrospinal fluid leakage ,which regressed withoutsurgical intervention within 5 days. Children bearing a brainstem implant neededspecial attention during the adjustment of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29011
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29011
ND
29011
Εναλλακτικός τίτλος
The surgical management of sensorineural hearing loss-deafness in neonates-children with the use of an implant
Συγγραφέας
Οικονομίδης, Ιάκωβος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων
Εξεταστική επιτροπή
Ασημακόπουλος Δημήτριος
Μαυρέας Βενετσάνος
Ευαγγέλου Άγγελος
Φωτόπουλος Ανδρέας
Χαλιάσος Νικόλαος
Καστανιουδάκης Ιωάννης
Ράγκος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα; Κώφωση; Κοχλίας; Εγκεφαλικό στέλεχος; Σύνδρομα; ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ; Κανάλια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
84 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)