Παλαιοντολογική, βιοστρωματογραφική και παλαιοοικολογική μελέτη των ιππαρίων του ελλαδικού χώρου

Περίληψη

Το πέρασμα του τριδάκτυλου αλόγου από το Νέο στον Παλαιό Κόσμο σηματοδοτεί τηνέναρξη της Βαλλέζιας περιόδου και χρησιμοποιείται εκτενώς στη βιοστρωματογραφία και στηβιοχρονολόγηση των ευρασιατικών πανίδων. Η ιδέα της πρώτης εμφάνισης του ιππαρίου είναι γνωστήως “Hipparion Datum” και χρονολογείται περίπου στα 11,9-11,2 Ma.Η Ελλάδα αριθμεί περίπου 60 απολιθωματοφόρες θέσεις θηλαστικών στο Άνω Μειόκαινο.Περίπου οι σαράντα από αυτές χρονολογούνται στο Τουρόλιο (ΜΝ11-ΜΝ12) και οι υπόλοιπες στοΒαλλέζιο (ΜΝ9-ΜΝ10). Τα ιππάρια αποτελούν το 50%, περίπου, του συνόλου των δειγμάτων τωναπολιθωμένων πανίδων του Ανώτερου Μειοκαίνου, ιδιαίτερα του Τουρολίου. Ο μεγάλος όγκος τωνδειγμάτων καθιστά την οικογένεια των ιπποειδών ιδιαίτερα σημαντική για την εξαγωγήβιοστρωματογραφικών, παλαιοοικολογικών και βιοπαλαιογεωγραφικών συμπερασμάτων.Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε υλικό από 24 απολιθωματοφόρες θέσεις, τις πιοχαρακτηριστικές του Ελλαδικού χώρου, που εντοπίζονται στην Βόρεια Ελλάδα, (κοιλάδα Αξιού και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The migration of the three-toed horses from the New to the Old World marks the beginning ofthe Vallesian period and is extensively used in biostratigraphy and biochronology of the Eurasianfaunas. The first appearance of the hipparion horses in the Old World is known as the "HipparionDatum" and is thought to have occurred around 11.9- 11.2 Ma.Greece has about 60 fossiliferous mammalian localities, correlated with the upper Miocene.Approximately 40 of these are correlated with the Turolian (MN11-MN12) and the remaining with theVallesian (MN9-MN10). Hipparion remains are very common in the late Miocene faunas and usuallyconstitute more than 50% of the collected material. The large amount of specimens makes the Equidaefamily particularly important for the extraction of biostratigraphical, paleoecological andbiopalaeogeographical conclusions.In this work, Hipparion remains are studied coming from 24 well-known fossiliferous sites,located in Northern Greece (Axios valley and Halkidiki penins ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28952
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28952
ND
28952
Εναλλακτικός τίτλος
Palaeontology, biochronology and palaeoecology of the greek hipparionine horses
Συγγραφέας
Βλάχου, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουφός Γεώργιος
Παυλίδης Σπυρίδων
Συρίδης Γεώργιος
Θεοδώρου Γεώργιος
Τσουκαλά Ευαγγελία
Κωστόπουλος Δημήτριος
Ρουσιάκης Σωκράτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Παλαιοντολογία; Θηλαστικά; Νεογενές; Προϊστορικά ζώα; Τριδάκτυλα άλογα; Βιοχρονολόγηση; Παλαιοβιογεωγραφία; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
581 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)