Βαθμός χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού, πληθωρισμός και επενδύσεις: θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει από θεωρητική και εμπειρική σκοπιά, την έννοια του βαθμού χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού (ΒΧ) και τη σχέση του με τον πληθωρισμό και τις επενδύσεις. Σε συνέχεια μίας επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, εφαρμόζεται με σκοπό να εκτιμηθεί το επίπεδο του ΒΧ για την περίπτωση της Ελλάδος, η μέθοδος που πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Foss (1963), η οποία βασίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το βιομηχανικό τομέα και στην αντίστοιχη εγκατεστημένη ιπποδύναμη. Παράλληλα, εντός του πνεύματος της μεθοδολογίας του Foss (1963) και του αναλυτικού πλαισίου των Shaikh και Moudud (2004), προτείνεται μία εναλλακτική προσέγγιση για την εκτίμηση του ΒΧ. Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση, κάνοντας χρήση της βιομηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του συνολικού προϊόντος, αρχικά προσδιορίζει τη μακροχρόνια ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών σειρών και στη συνέχεια μέσω αυτής προχωρά στην εκτίμηση της χρονοσειράς του ΒΧ. Επιπρόσθετα, προτε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose of the thesis is to investigate, theoretically and empirically, the concept of the Capacity Utilization (CU) and its relationship with inflation and investments. Following the presentation of the relevant literature, we apply for the case of Greece, the method initially developed by Foss (1963), which is based on the electricity consumption by the industrial sector and the associated installed horsepower. Similarly, within the spirit of the Foss (1963) method and the analytic framework of Shaikh and Moudud (2004), we propose an alternative approach for the estimation of the CU. The said alternative approach, through the use of the industrial electricity consumption and the total output series, initially identifies the long-run equilibrium between these two variables and then proceeds with the estimation of the CU series. Additionally, we develop a new and at the same time simple method of obtaining a measure of the rate of CU, based on profits and investment, which makes use of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28914
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28914
ND
28914
Εναλλακτικός τίτλος
Capacity utilization inflation and investments: theoretical and empirical investigation
Συγγραφέας
Δεργιαδές, Θεολόγος του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Τσουφλίδης Ελευθέριος
Βελέντζας Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Φουσέκης Παναγιώτης
Μαριόλης Θεόδωρος
Παναγιωτίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Βαθμός χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού; Επενδύσεις; Πληθωρισμός; Κατανάλωση βιομηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας; Διαρθρωτικά VAR υποδείγματα; ARDL μέθοδος συνολοκλήρωσης; Προβλέψεις; Αξιολόγηση προβλέψεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
333 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)