Διοίκηση οργανωσιακών κρίσεων: μοντέλο εκτίμησης της οργανωσιακής επιρρέπειας προς κρίση εξαιτίας της παροχής επιβλαβών υπηρεσιών: η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το θέμα της διαχείρισης τωνοργανωσιακών κρίσεων, και ειδικότερα με τους παράγοντες εκείνους τουεσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού, οι οποίοι επηρεάζουν τοΟργανωσιακό Προφίλ Επιρρέπειας (ΟΠΕ) προς κρίση εξαιτίας της παροχήςεπιβλαβών υπηρεσιών προς τους πελάτες του οργανισμού, και πιοσυγκεκριμένα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η εκτενής βιβλιογραφικήανασκόπηση ανέδειξε την έλλειψη μελετών αναφορικά με τουςπαράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τηνενδεχόμενη παροχή επιβλαβών υπηρεσιών προς τους πελάτες ενόςοργανισμού και την απουσία ενός σχετικού θεωρητικού μοντέλου.Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εν λόγω έλλειψη, καθορίστηκαν οβασικός ερευνητικός σκοπός της διατριβής και μια σειρά επιμέρους στόχοι.Ειδικότερα, ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι η αναγνώριση και οκαθορισμός των παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος πουεπηρεάζουν το οργανωσιακό προφίλ επιρρέπειας (ΟΠΕ) προς μιαενδεχόμενη κρίση εξαιτίας της παροχής επιβλαβών υπηρεσι ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28902
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28902
ND
28902
Εναλλακτικός τίτλος
Organizational crisis management: organizational proneness to service harm crises degree estimation model: the case of the greek hotel businesses
Συγγραφέας
Μαδυτινός, Ζήσης του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλειάδης Χρήστος
Βούζας Φώτιος
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Σιώμκος Γεώργιος
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Τσιότρας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση οργανωσιακών κρίσεων; Οργανωσιακή επιρρέπεια προς κρίση; Κρίση λόγω επιβλαβών υπηρεσιών; Ηγεσία; Στρατηγική; Ανθρώπινο δυναμικό; Πόροι; Συνεργασίες; Διεργασίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
405 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)