Ο ρόλος της χρείας στη ρητορική εκπαίδευση της ύστερης αρχαιότητας

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής ήταν να διερευνήσει την εκπαιδευτική λειτουργία ενός από τα προγυμνάσματα, της χρείας, δίνοντας έμφαση στις ρητορικές σχολές. Χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική μέθοδος έρευνας, η ανάλυση δηλαδή του περιεχομένου των γραπτών πηγών, των βασικών ιδεών και των πληροφοριών τους με σκοπό την ερμηνεία του περιεχομένου τους και την άντληση στοιχείων συναφών με το στόχο της διατριβής. Στόχος των προγυμνασμάτων ήταν η αρωγή των μαθητών στη σύνθεση κειμένων και ρητορικών λόγων. Μπορεί να θεωρηθούν οι πρώτες μικροεκθετικές ασκήσεις. Η διατριβή χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Το 1ο, δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για την ιστορική διαδρομή των προγυμνασμάτων, της τυπολογίας και των εκφραστικών τρόπων της άσκησης της χρείας. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές διαστάσεις των προγυμνασμάτων, όπως στο ρόλο των δασκάλων και τη μεθοδολογία τους, στις πηγές προέλευσης και τη θεματολογία των προγυμνασμάτων. Το 3ο κεφάλαιο προβάλλει τη λειτουργία της χρείας στις τρεις βαθμίδες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis aims to study the educational function of one of the progymnasmata, the chreia, emphasizing the practice of this exercise mainly in the rhetorical schools. The constructive method was followed, namely the analysis and the interpretation of the content of the written sources, their basic ideas and their information. The thesis is divided in six chapters. The first summarizes the history of the progymnasmata, their typology and the expessive means of the exercise of the chreia. The 2nd chapter refers to the specific educational dimensions of the progymnasmata, such as the role of the teachers and their methodology, the origins of the content of the progymasmata and their main topics. The 3rd chapter emphasizes the functional role of the chreia in the three levels of education. The analysis of the content of school books from Egypt (2nd - 4th cent. A.D) reveals the function of the chreia in primary and secondary education. Chriae, as well as maxims and certain verses of the h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28842
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28842
ND
28842
Εναλλακτικός τίτλος
The role of chreia in the rhetorical education of late antiquity
Συγγραφέας
Τσιτσιγιάννης, Απόστολος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καρακατσάνης Παναγιώτης
Ιωαννίδου Χαρίκλεια
Πετρόπουλος Ιωάννης
Μπουσές Σταμάτιος
Καραφύλλης Αθανάσιος
Σαραφίδου Τριανταφυλλιά
Μάνος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Χρεία; Προγυμνάσματα; Ρητορική εκπαίδευση; Επεξεργασία της χρείας; Θέων; Αφθόνιος; Λιβάνιος; Διογένης Λαέρτιος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
378 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)